Kerkelijk huwelijk

Het kerkelijk huwelijk, door mensen voor God en de kerk gesloten als ene en onverbrekelijke band, is een sacrament. Dat wil zeggen dat man en vrouw elkaar het sacrament van het huwelijk toedienen, waarbij een priester of diaken namens de kerk de huwelijksbelofte ontvangt en het nieuwe paar zegent.

Contactpersoon voor vragen over het kerkelijk huwelijk is pastoor Wiel Wiertz.