Kerkelijke uitvaart

Wie voor een kerkelijke uitvaart in de Elisabeth-parochie kiest, wordt daarbij deskundig begeleid door een pastor. Er is pas sprake van een kerkelijke uitvaart, als de begeleiding ervan gebeurt door een pastor van de Elisabeth-parochie en als deze ook voorgaat. Alleen na overleg met het Pastoraal Team kan een pastor van elders de begeleiding verzorgen. Er zijn verschillende vormen mogelijk.
In de Elisabeth-parochie zijn op de volgende plaatsen kerkelijke uitvaarten mogelijk:

  • de kerk in Terneuzen, Philippine en Zuiddorpe;
  • de aula van Monuta (het crematorium) en van De Ridder in Terneuzen
  • en van De Geslootene Boom in Sas van Gent
  • de PKN kerk in Axel
  • de Kirke in Westdorpe

Wanneer men voorafgaand aan een begrafenis of crematie in een kerk afscheid neemt, kan dat een eucharistieviering zijn of een viering van woord en communie. Dat is afhankelijk van de voorganger (priester of pastoraal werkende). In beide gevallen maakt de dienst van de tafel deel uit van de viering. Als de nabestaanden dat wensen, kan daarvan worden afgezien. Er is dan sprake van een viering van woord en gebed.