Samenstelling van het parochiebestuur

Sinds begin 2007 is Carel van Waes lid van het parochiebestuur. Vanaf 1 januari 2013 vervult hij twee functies binnen het bestuur; hij is vicevoorzitter en penningmeester. Zijn bestuursmandaat loopt tot 1 juni 2022. Voor uitbreiding en versterking van het parochiebestuur zijn er de afgelopen periode nieuwe bestuursleden aangetreden. Per 1 november vervult Leo Baeten de functie van vicevoorzitter en neemt Marco Veer de functie over van het penningmeesterschap. Om de overgang goed te laten verlopen, blijft Carel van Waes bestuurslid in een ondersteunende rol tot 1 juni 2022.

De samenstelling van het bestuur van de Elisabeth parochie per 1 november 2021 treft u bijgaand aan. Tevens is het aandachtsgebied van de bestuursleden vermeld.

-          Wiel Wiertz; pastoor en voorzitter

-          Leo Baeten; vicevoorzitter

-          Bert Van Autrève; secretaris

-          Marco Veer; penningmeester

-          Jos van Ginneken; communicatie

-          Bert de Smet; kerkgebouwen en begraafplaatsen

-          Conrad van Waes; algemeen

-          Carel van Waes; ondersteunende rol bestuursleden

Voor contact met de bestuursleden of de parochie kunt u het beste contact opnemen met Bianca Ivens, team-assistent tel 0115 616006 of via e-mail secretaris@eparochie.nl