Wiel Wiertz; pastoor en voorzitter

Leo Baeten; vicevoorzitter
Marco Veer; penningmeester
Marleen Gernaert; secretaris
Bert de Smet; kerkgebouwen en begraafplaatsen

Voor contact met de bestuursleden of de parochie kunt u contact opnemen met Bianca Ivens, teamassistent, telefoon: 0115-616006 of via e-mail secretaris@eparochie.nl.