Help een vluchteling op weg

Goede start

Vluchtelingen zijn een bijzondere doelgroep. Ze zijn losgerukt uit hun leven, hebben familie en vrienden achter moeten laten en zijn vaak getraumatiseerd. Wanneer vluchtelingen na hun vergunningverlening in de gemeente komen wonen, zijn ze nog maar kort in Nederland. Ze krijgen te maken met ingewikkelde regelgeving en hebben een extra taalbarrière.

Om er voor te zorgen dat deze vluchtelingen een goede start krijgen in Nederland, worden ze bijgestaan door de vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Met name in de eerste weken na vestiging in de gemeente moeten er veel zaken geregeld worden en is de begeleiding zeer intensief.

Werk vrijwilligers

 Werkzaamheden van onze vrijwilligers bestaan onder andere uit:

 • Begeleiden bij huisvesting; inspecteren woning, tekenen huurcontract, aandragen van informatie, kopiëren van documenten.
 • Begeleiden bij inschrijving gemeente en diverse instanties. 
 • Hulp bij het invullen van formulieren / aanvragen.
 • Regelen van afspraken met school, huisarts, tandarts en deze begeleiden.
 • Bemiddelen bij instanties (veelal telefonisch).
 • Begeleiden bij inkoop huisraad en inrichting woning.
 •  Wegwijs maken in de buurt en Nederlandse samenleving.
 • Begeleiden naar zelfstandigheid.

 Vereisten bij voorkeur:

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.
 • Kennis van de lokale samenleving en regelgeving.
 • Computervaardigheden. 
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken. 
 • Empathisch vermogen en begrip voor cultuurverschillen.
 • Minimale inzet 12 uur per week gedurende minimaal 1 jaar. 
 • Flexibiliteit. 
 • In het bezit zijn van rijbewijs en auto is zeer gewenst.

   Wij bieden:

 • Interne opleiding en trainingen.
 • Deskundige begeleiding van een coördinator. 
 • Reis- en onkostenvergoeding. 
 • WA- en ongevallenverzekering.
 • Een goede werksfeer in een ervaren team. 
 • Vrijwilligerscontract. 

Interesse of meer weten? Neem contact op met de coördinator van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, locatie Terneuzen: Joke de Roon, telefoon: 0115-820205 of per e-mail. (Aanwezig: maandag tot en met donderdag.)