Help een vluchteling op weg

Goede start

Vluchtelingen zijn een bijzondere doelgroep. Ze zijn losgerukt uit hun leven, hebben familie en vrienden achter moeten laten en zijn vaak getraumatiseerd. Wanneer vluchtelingen na hun vergunningverlening in de gemeente komen wonen, zijn ze nog maar kort in Nederland. Ze krijgen te maken met ingewikkelde regelgeving en hebben een extra taalbarrière.