Ziekenzalving

De ziekenzalving is het sacrament van sterking bij ziekte of levensgevaar. De bedienaar is altijd een priester. Hij bidt met de zieke en de eventuele aanwezigen, zalft de zieke met heilige olie en geeft desgevraagd ook de communie.

De ziekenzegen houdt een zegening van de zieke in met wijwater. De bedienaar is een pastoraal werkende. Afgezien van de zalving is het ritueel verder hetzelfde (gebed en eventueel communie).

Wanneer een zieke zich door gebed en de tekens van de Kerk wil laten sterken, kan hij/zij contact opnemen met de pastores via 06-53997850. Een ziekenzegen is altijd mogelijk. Een ziekenzalving is alleen mogelijk, als er een priester beschikbaar is. In de ziekenhuizen kan men de pastorale dienst hiervoor benaderen. In de verzorgings- en verpleeghuizen in de parochie vinden ook gemeenschappelijke zegeningen plaats. Die worden daar tijdig aangekondigd.