Parochiekernen

Sinds 1 januari 2013 telt de Elisabeth-parochie drie parochiekernen, met een eigen kerkgebouw: Noord (Terneuzen), Zuidoost (Zuiddorpe) en Zuidwest (Philippine). Daarnaast zijn er ontmoetingsruimtes in Axel en Sluiskil. 

Elke parochiekern heeft een eigen Parochiekerncommissie. Deze commissie houdt zich bezig met het beheer van de parochiekern (financiën en gebouwen).

Parochiekerncommissie (PKC) Noord

  • voorzitter Walter Dobbelaar
  • secretaris Amber van Ginneken (amber.van.ginneken@outlook.com)
  • kasbeheerder Jetty Standaert

Bereikbaar via: p.a. Albertingk Thijmstraat 2 te Terneuzen of per Tel:06-46064839 of per e-mail.

Voor verhuur van zalen in het naast de kerk gelegen Emmaüscentrum kunt u zich wenden tot Heiko Magermans, telefoon: 0115-696121. U kunt ook contact opnemen met het Parochiebureau (Alb. Thijmstraat 2 in Terneuzen, elke werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar via: 0115-612327 of per e-mail).  

Parochiekerncommissie (PKC) Zuidwest

  • voorzitter Joris van Waes 
  • secretaris Freddy Janssens
  • kasbeheerder Lidy van Steenberge

Bereikbaar via: Kennedystraat 6, 4551 TW, Sas van Gent, telefonisch: 0115-461001 of per e-mail.

Parochiekerncommissie (PKC) Zuidoost

  • voorzitter Carlien Goense
  • secretaris Rita Pollet
  • kasbeheerder Tamara Gerres

Bereikbaar via: Aendijkestraat 28, 4571 TD, Axel, telefonisch: 0115-563102 of per e-mail