Parochiekernen

Sinds 1 januari 2013 telt de Elisabeth-parochie drie parochiekernen, met een eigen kerkgebouw: Noord (Terneuzen), Zuidoost (Zuiddorpe) en Zuidwest (Philippine). Daarnaast zijn er ontmoetingsruimtes in Axel en Sluiskil. 

Elke parochiekern heeft een eigen Parochiekerncommissie. Deze commissie houdt zich bezig met het beheer van de parochiekern (financiën en gebouwen).

Parochiekerncommissie (PKC) Noord

  • voorzitter George Gernaert
  • kasbeheerder Jetty Standaert

Bereikbaar via: p.a. Albertingk Thijmstraat 2 te Terneuzen of per Tel:06-46064839 of per pkcnoord@outlook.com

Voor verhuur van zalen in het naast de kerk gelegen Emmaüscentrum kunt u zich wenden tot Walter Dobbelaar, telefoon: 0115-613204. U kunt ook contact opnemen met het Parochiebureau (Alb. Thijmstraat 2 in Terneuzen, elke werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar via: 0115-612327 of per e-mail).  

Parochiekerncommissie (PKC) Zuidwest

  • voorzitter Joris van Waes 
  • secretaris Freddy Janssens
  • kasbeheerder Lidy van Steenberge

Bereikbaar via: Kennedystraat 6, 4551 TW, Sas van Gent, telefonisch: 0115-461001 of per e-mail.

Parochiekerncommissie (PKC) Zuidoost

  • voorzitter Carlien Goense
  • secretaris vacant
  • kasbeheerder wnd Conrad van Waes
  • de heer van Waes zal zo lang als nodig is de vergaderingen van de PKC bijwonen

Bereikbaar via: carliengoense@gamil.com tel 0115-691223 of gsm 06-10891390