Zaalverhuur

Voor verhuur van zalen in het naast de kerk gelegen Emmaüscentrum in Terneuzen, kunt u zich richten tot Heiko Magermans, telefoonnummer: 0115-696121. U kunt ook contact opnemen met het Parochiebureau, Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ in Terneuzen. Het bureau is elke werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur en is telefonisch bereikbaar via 0115-612327 of per e-mail