Vastenactie heeft u nodig

Samenwerken voor de kinderen van Sibusiso in Arusha, Tanzania.

 

Hoe mooi is het om niet voor zichzelf te leven, maar te leven om naar buiten te gaan en goede dingen te doen! Deze uitspraak is van paus Franciscus en staat opgetekend in een boekje van Tom Zwaenepoel getiteld “Hoe mooi zou het zijn”. Een verzameling van allerlei prachtige citaten van paus Franciscus.

 

Vastenaktie voegt de daad bij dit woord.

Niet voor zichzelf leven, maar de wereld ingaan en daar goede dingen doen. Dat is een hele belangrijk kenmerk van de Vastenaktiegroepen die in de drie parochies actief zijn. Dat doen ze al vele jaren, maar voor het eerst in de geschiedenis van de katholieke kerken in Zeeuws-Vlaanderen trekken ze nu gezamenlijk op om een succes te maken van het Sibusiso-project. Wat dit project precies is, wordt u elders in dit Regioblad uitgelegd. Van belang is dat de Vastenaktiegroepen vastberaden voor samenwerking hebben gekozen. Over heel Zeeuws-Vlaanderen worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van Sibusiso. In dit Regioblad en op de websites van de drie parochies kunt u deze activiteiten terugvinden. Hopelijk blijft die samenwerking in de toekomst behouden en kunnen vanuit de drie parochies nieuwe initiatieven blijven ontstaan, zoals ook dit jaar al is gebeurd. Dit betekent overigens niet dat de Vastenaktie plotseling heel anders zal zijn. Iedere parochie kent sterke eigen punten, die een goed resultaat bevorderen. Het is belangrijk dat dat ook zo blijft.

 

Voegt u de daad bij het woord?

Niet voor zichzelf leven, maar de wereld ingaan en daar goede dingen doen. Hoe gaat U daar mee om? De veertigdagentijd is een goede periode om die vraag bij u zelf toe te laten. Een simpel antwoord op deze vraag is er niet. Laat u zich vooral niet afschepen met gemakkelijke antwoorden. U staat daarin niet alleen, want allerlei grote figuren uit onze geloofsgeschiedenis worstelden met diezelfde vraag. Denk maar eens aan de profeten. Ook al is het antwoord niet simpel, het is de moeite waard om de vraag te onderzoeken. Als u bidt, waar bidt u dan voor? Dat het u zelf of uw familie goed mag gaan? Of is er ook ruimte voor andere mensen in uw gebed? En als u de viering in een kerk meebeleeft, wat doet u dan met de inspiratie die u daar aangereikt is? Of slaat u in gelovige zin de week over en sluit u de volgende zondag weer aan bij de viering?

De daad bij het woord voegen kan ook betekenen dat u soms comfortabele zaken zult moeten opgeven. Er wordt iets van u verwacht. In hoeverre bent u bereid om iets in te leveren van uw eigen geluk? Of wordt u er juist gelukkiger van als u de wereld ingaat en daar goede dingen kunt doen voor mensen?

 

Vastenaktie heeft u nodig!

Niet voor zichzelf leven, maar de wereld ingaan en daar goede dingen doen. De Vastenaktiegroepen gaan ons daar in voor en vragen u om aan te sluiten. Ze vragen u om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Ze vragen u om u te verdiepen in de situatie van de kinderen van Sibusiso. Ze vragen u om het werk van Sibusiso financieel te ondersteunen. En de lat wordt hoog gelegd: we willen €50.000 inzamelen. Daarmee zou ons Zeeuws-Vlaamse project misschien wel het grootste eigen project zijn van heel Nederland. De drie Vastenaktiegroepen gaan er voor, in het belang van de kinderen in Arusha.

Om te besluiten met een ander citaat van paus Franciscus: “Hoe mooi is het de papa’s en mama’s te zien die hun kind opheffen om het te laten zegenen: het is bijna een goddelijk gebaar”. Mogen de kinderen van Sibusiso erkend en gezien worden voor alle dagen van hun leven.

 

Pastor Niek van Waterschoot.