Voedselbank

Armoede in Nederland: 734.000 huishoudens in Nederland leven beneden de lage-inkomensgrens, waarvan 217.000 langer dan vier jaar. Vooral kinderen zijn de dupe van de stijging van de armoede in de laatste jaren. Het aantal minderjarige kinderen in een gezin met langdurig een laag inkomen nam in 2014 toe met 16.000 kinderen, naar in totaal 131.000 kinderen. Dat komt neer op 4,5 procent van alle kinderen.

Daarnaast is er in Nederland sprake van een forse verspilling van voedsel. Deskundigen berekenen dat we in Nederland voedsel ter waarde van zo’n € 4,6 miljard niet opeten. De consument zelf is de grootste voedselverspiller. Nederlandse consumenten gooien ieder jaar voor ongeveer € 2,6 miljard aan voedsel weg. Dat is ruim € 155 per persoon ofwel ongeveer 50 kilo verspild voedsel per persoon per jaar. Producenten, tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen nog eens zo'n € 2 miljard aan voedsel, inclusief “half-fabrikaten”. Denk bijvoorbeeld aan de voedselverwerkende industrie, zoals de aardappelverwerkende industrie, de bakkerijsector en de groente, fruit en sap bereiding/verwerking. Iets meer dan de helft van deze “industriële” verspilling wordt hergebruikt als veevoer. Dat betekent dus dat bijna de helft echt verloren gaat, bijvoorbeeld in verbrandingsoven. Voedselverspilling ontstaat ook verderop in de keten. Bij voorbeeld doordat supermarkten alleen maar “perfect” voedsel accepteren. Alleen al hierdoor wordt 15% van het voedsel dat wordt geïmporteerd voor de Europese markt direct weggegooid.

Er zijn inmiddels meer dan 165 Voedselbanken in Nederland. Ze zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is een non-profit organisatie en voorziet wekelijks zo'n 650 gezinnen in Zeeuws-Vlaanderen van voedselpakketten. Het gaat daarbij ook om ongeveer 500 kinderen. Omdat het werkgebied erg uitgestrekt is, wordt er in Hulst, Axel, Breskens, Oostburg, Aardenburg,      Sas van Gent en Terneuzen uitgedeeld.

De Voedselbank staat voor de enorme uitdaging om wekelijks zo'n 380 pakketten samen te stellen en die op onze 7 uitdeelpunten aan de deelnemers te verstrekken. Het kan bij grotere gezinnen gaan om meer dan één pakket. Meer dan 90 vrijwilligers werken mee om dat doel te bereiken. De Voedselbank is voor de inkomsten volledig afhankelijk van donaties en subsidies van anderen. Het zijn de verschillende particuliere donateurs, de kerken in de regio, serviceclubs, de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en bedrijven en instellingen die er voor zorgen dat er voldoende middelen zijn om onze taak te kunnen uitoefenen. 

De indicatie voor deelname aan de Voedselbank gebeurt door de instelling van het algemeen maatschappelijk werk in onze drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.

 

 

Donateur worden?

De Voedselbank aan de Industrieweg 6 in Terneuzen is elke donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur geopend voor gulle gevers van boodschappen. De 'tenminste houdbaar tot'-datum van de boodschappen mag niet verstreken zijn.

De Voedselbank heeft te maken met stijgende kosten i.v.m. de huur van het pand en de sterk toenemende transportkosten, dit laatste omdat er vanuit Brabant meer voedsel naar onze regio kan komen. Ook het verdelen van de voedselpakketten vanuit Terneuzen naar de andere uitdeelpunten geeft ons extra transportkosten. Wilt als Parochiaan financieel een steentje bijdragen en donateur worden? Schrijf het bedrag over naar rekeningnummer NL73RABO0112169929 t.n.v. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Alvast bedankt voor uw bijdrage.