Getijdengebed

In de Emmaüskerk in Terneuzen worden elke week de getijden gebeden, telkens op dinsdagochtend om 8.30 uur. In de advents- en veertigdagentijd gebeurt dat ook op donderdagmorgen om 8.30 uur.