Vormsel

Beste ouders/verzorg(st)ers,

Wat leven we toch in een vreemde tijd. En wat wordt het in 2023? Heel veel onzekerheid op allerlei gebied. Toch willen we ook in 2023 het heilig Vormsel feestelijk vieren.

Dus wilt u graag dat uw zoon of dochter in 2023 zijn/haar heilig Vormsel kan doen? Vergeet dan niet aan te melden en te betalen vóór 13 februari 2023. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier. Vul het in en mail het naar bureau@eparochie.nl.

Na uw aanmelding sturen we u het programma en de data van de vormselvieringen.

We zijn blij met uw aanmelding en uw betrokkenheid. Traditioneel leven de parochies van giften waarvan ze alles betalen: onderhoud en verwarming van kerkgebouwen, salarissen van pastores, musici en teamassistenten, ... In onze huidige samenleving is dit vrijwillige systeem van financiering niet langer voldoende om de werking van de parochie te betalen. Daarom is het vanaf dit jaar verplicht om vóóraf de bijdrage te voldoen. Uw kind/kinderen kunnen dus pas deelnemen aan de voorbereiding van het heilig vormsel nadat uw financiële bijdrage is ontvangen.

De parochie vraagt voor voorbereiding en viering van het heilig Vormsel in 2023 156 euro. In navolging van het advies van het bisdom wordt vanaf 1 januari 2023 uw parochiebijdrage van het voorafgaande jaar hier niet meer op in mindering gebracht. Het gaat om een gezinsbijdrage. Dat wil zeggen: heeft u in 2023 in uw gezin een tweede vormeling, een dopeling of communicant, dan hoeft u daarvoor niet te betalen.

De aanmelding van uw kind/kinderen is pas definitief na betaling!
De kosten mogen geen reden zijn om uw kind niet het heilig Vormsel te laten doen.
Kunt u het niet missen, of heeft u nog vragen, neem dan alstublieft contact op. Er is altijd wel en regeling te treffen die passend is bij uw situatie.

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de parochie waar uw woonplaats onder valt. U vindt de rekeningnummers hieronder.

Wilt u bij uw overboeking vermelden:

Heilig Vormsel + voor- en achternaam van de vormeling.

Graag vóór 13 februari 2023

H. Andreasparochie (Gemeente Sluis en de kern Biervliet)

NL 83 RABO 0323 482 988 t.n.v. Parochie H. Andreas

Elisabeth-parochie (Gemeente Terneuzen, zonder de kernen Biervliet en Koewacht)

NL 79 RABO 0118 1651 00 t.n.v. Elisabeth-parochie

Parochie H. Maria Sterre der Zee (Gemeente Hulst en de kern Koewacht)

NL 45 RABO 0103 735 119 t.n.v. Parochie H. Maria Sterre der Zee

Vruchten van uw bijdrage

De parochies functioneren hoofdzakelijk door de jaarlijkse parochiebijdragen. Zie het als een vorm van lidmaatschapsgeld. Het stelt ons in staat om datgene waar we als parochies voor staan, waar te maken.

Het maakt mogelijk om het verhaal van Jezus te vertellen aan iedereen die het maar wil horen: God laat jou niet vallen, nooit. Het maakt mogelijk een luisterend oor te zijn voor groot en klein. Maar veel meer nog stelt het ons in staat Zijn verhaal ook handen en voeten te geven, het waar te maken in zorg en bemoediging voor wie op onze weg komt.

In deze onzekere tijd helpt uw bijdrage om mensen hoop te geven die de wanhoop nabij zijn, bijvoorbeeld door hen de gelegenheid te bieden op een veilige plek een kaarsje aan te steken zodat ze zich in gedachten en gebed kunnen verbinden met geliefden, dichtbij of veraf.

Kortom: onze parochies willen geloof, hoop en liefde uitstralen, in woord en daad, vanuit het evangelie dat Jezus ons gaf, vandaag, en in de toekomst, in voor- en tegenspoed. Zo willen we in onze streek en in onze wereld een baken van licht en goede moed zijn voor iedereen. Bouwt u mee?

Met vriendelijke groet,

Pastoor Wiel Wiertz
Pastoraal werker Ralf Grossert (ralf.grossert@zeelandnet.nl)
Meredith Hoelen