Geloofsverdieping en bezinning

Naast de voorbereiding op een sacrament (doop, eerste communie, vormsel) zijn er in onze parochie zijn ook andere vormen en uitingen van geloofsverdieping en bezinning, zoals Open deur-bijeenkomsten.