Financiële regelingen

Een parochie heeft vele taken, zowel bestuurlijke als pastorale. Voor de uitvoering daarvan is gekwalificeerd personeel nodig: pastorale beroepskrachten, organisten, dirigenten en bureaumedewerkers.

Bovendien zijn er kerken nodig voor de vieringen, ruimtes voor ontmoeting, vergadering en administratie. Dat alles kost veel geld. Dat geld moet worden opgebracht door de parochianen, want een parochie is geen gesubsidieerde organisatie. Iedere bijdrage is van wezenlijk belang. Jaarlijks wordt in januari/februari de Actie Kerkbalans gehouden. Het Bisdom vraagt eenieder een minimale bijdrage van € 122,00.

Zij die de parochie met dit bedrag steunen en zo de uitvoering van haar taken mogelijk maken, hoeven geen kosten te betalen voor onder andere doop, eerste communie of vormsel. Van hen die geen bijdrage betalen, wordt een vergoeding gevraagd voor de diensten die zij van de parochie verlangen.

Het spreekt voor zich dat een hoger bedrag, als dat voor u haalbaar is, zeer welkom is. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekeningnummer NL46 ABNA 0419 4875 81 t.n.v. de Elisabeth-parochie.

Als u jaarlijks een gift aan de parochie doet, zijn deze bedragen fiscaal aftrekbaar als periodieke giften. Zonder tussenkomst van een notaris kunnen wij dit kosteloos voor u regelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kasbeheerder, telefoon: 0115-617099.