Eerste Heilige Communie

Beste ouders/verzorg(st)ers,

U wilt graag dat uw zoon of dochter in 2024 zijn/haar eerste communie kan doen? Vergeet dan niet aan te melden en te betalen vóór 1 januari 2024. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier. Vul het in en mail het naar e-mailadres feestindekerk@zeelandnet.nl

Na uw aanmelding sturen we u het programma en de data van de eerste communievieringen. We sturen dan ook een lijstje mee, waarin u kunt invullen welke datum uw eerste keus is, en welke tweede of derde. Na het verstrijken van de aanmelddatum (1 januari 2024) krijgt u bericht over de mogelijkheden. Omdat we willen vermijden dat sommige kinderen alleen hun communie zouden moeten doen hebben we voor deze aanpak gekozen.'

We zijn blij met uw aanmelding en uw betrokkenheid. Traditioneel leven de parochies van giften waarvan ze alles betalen: onderhoud en verwarming van kerkgebouwen, salarissen van pastores, musici en teamassistenten, ... In onze huidige samenleving is dit vrijwillige systeem van financiering niet langer voldoende om de werking van de parochie te betalen. Daarom is het vanaf dit jaar verplicht om vóóraf de bijdrage te voldoen. Uw kind/kinderen kunnen dus pas deelnemen aan de voorbereiding van de communie nadat uw financiële bijdrage is ontvangen.

De parochie vraagt voor voorbereiding en viering van de eerste communie in 2024 160 euro. In navolging van het advies van het bisdom wordt vanaf 1 januari 2024 uw parochiebijdrage van het voorafgaande jaar hier niet meer op in mindering gebracht. Het gaat om een gezinsbijdrage. Dat wil zeggen: heeft u in 2024 in uw gezin een tweede communicant, een dopeling of vormeling, dan hoeft u daarvoor niet te betalen.

De aanmelding van uw kind/kinderen is pas definitief na betaling!
De kosten mogen geen reden zijn om uw kind niet de communie te laten doen.
Kunt u het niet missen, of heeft u nog vragen, neem dan alstublieft contact met ons op. Er is altijd wel en regeling te treffen die passend is bij uw situatie.

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de parochie waar uw woonplaats onder valt. U vindt de rekeningnummers hieronder.

Wilt u bij uw overboeking vermelden:
Eerste Communie + voor- en achternaam van de communicant.

Graag vóór 1 januari 2024.

H. Andreasparochie (Gemeente Sluis en de kern Biervliet)

NL 83 RABO 0323 482 988 t.n.v. Parochie H. Andreas

Elisabeth-parochie (Gemeente Terneuzen, zonder de kernen Biervliet en Koewacht)

NL 79 RABO 0118 1651 00 t.n.v. Elisabeth-parochie

Parochie H. Maria Sterre der Zee (Gemeente Hulst en de kern Koewacht)

NL 45 RABO 0103 735 119 t.n.v. Parochie H. Maria Sterre der Zee

Vruchten van uw bijdrage

De parochies functioneren hoofdzakelijk door de jaarlijkse parochiebijdragen. Zie het als een vorm van lidmaatschapsgeld. Het stelt ons in staat om datgene waar we als parochies voor staan, waar te maken.

Het maakt mogelijk om het verhaal van Jezus te vertellen aan iedereen die het maar wil horen: God laat jou niet vallen, nooit. Het maakt mogelijk een luisterend oor te zijn voor groot en klein. Maar veel meer nog stelt het ons in staat Zijn verhaal ook handen en voeten te geven, het waar te maken in zorg en bemoediging voor wie op onze weg komt.

In deze onzekere tijd helpt uw bijdrage om mensen hoop te geven die de wanhoop nabij zijn, bijvoorbeeld door hen de gelegenheid te bieden op een veilige plek een kaarsje aan te steken zodat ze zich in gedachten en gebed kunnen verbinden met geliefden, dichtbij of veraf.

Kortom: onze parochies willen geloof, hoop en liefde uitstralen, in woord en daad, vanuit het evangelie dat Jezus ons gaf, vandaag, en in de toekomst, in voor- en tegenspoed. Zo willen we in onze streek en in onze wereld een baken van licht en goede moed zijn voor iedereen. Bouwt u mee?

Met vriendelijke groet,

Pastoor Wiel Wiertz
Kapelaan Rodrigo Rojas Romero

Pastor Marjan Dieleman-Fopma m.j.fopma@zeelandnet.nl
Pastor Katrien Van de Wiele kvdwiele@zeelandnet.nl

Apart eerste communie e-mailadres: feestindekerk@zeelandnet.nl