Eerste Heilige Communie - Information First Holy Communion

Beste ouders/verzorg(st)ers,

Wat leven we toch in een vreemde tijd. En wat wordt het in 2022?

Eén ding is zeker, we zullen ons nog een lange tijd aan heel wat regels moeten houden, om samen toch veilig te zijn. En ondanks het feit dat we niet weten hoe de situatie in de lente van 2022 zal zijn, willen we toch al kijken naar de vieringen van eerste communie in 2022.

Het wordt nog een hele puzzel. Er zijn kinderen die het afgelopen jaar werden aangemeld, die nog aan de beurt moeten komen en we willen ook de kinderen die nu in groep 4 zitten, niet in de kou laten staan, dus ook zij kunnen zich aanmelden voor de eerste communie in 2022.

We gaan even uit van de situatie op dit moment (dan kan het uiteindelijk alleen maar meevallen, hopen we). Ervan uitgaande dat er steeds maar een beperkt aantal mensen aanwezig zullen kunnen zijn per viering, vermoeden we dat we ook in 2022 de eerste communie zullen vieren in de maanden april, mei, juni en juli. We denken dan aan vieringen op zaterdag en zondag, eventueel ook Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag.

Om met een concreet datumvoorstel per parochiekern te kunnen komen, is het voor ons noodzakelijk om zicht te krijgen om hoeveel kinderen het uiteindelijk zal gaan.

Dus wilt u graag dat uw zoon of dochter in 2022 zijn/haar eerste communie kan doen? Meld uw kind dan aan vóór 1 januari 2022. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier. Vul het in en mail het naar e-mailadres feestindekerk@zeelandnet.nl

Ook de kinderen die eerder al aangemeld waren, willen we vragen zich opnieuw aan te melden. Dan weten wij hoeveel kinderen per kern we kunnen verwachten. En hopelijk komt er snel ook al wat meer zicht over welke kant het uit gaat met de coronabesmettingen en de ontwikkelingen rond Covid 19.

We zijn blij met uw aanmelding en uw betrokkenheid. Vanuit die betrokkenheid doet u misschien ook al jaarlijks mee aan de actie Kerkbalans. De parochies leven van giften waarvan ze alles betalen: onderhoud en verwarming van kerkgebouwen, salarissen van pastores, musici en teamassistenten, enzovoorts. De organisatie van voorbereiding en viering van de eerste communie in 2022 bekostigen we vanuit dit bedrag. Na de aanmelding van uw kind ontvangt u hierover bericht.

Met vriendelijke groet,

Marjan Dieleman-Fopma                            Katrien Van de Wiele

 

Dear parents,

We live in strange times. And what will it be in 2022? One thing is certain, we will have to live with a lot of rules for a long time to be safe. And even though we do not know what the situation will be like in the spring of 2022, we already want to start the preparations for the celebration of the First Holy Communion in 2022.

It's going to be quite a puzzle. Assuming that only a limited number of people will be able to attend the celebrations, we suspect that we’ll have to organize a series of celebrations in the months of April, May, June and  July.

To be able to create a list of dates, it is necessary for us to gain insight into how many children will ultimately be involved.

So would you like your son or daughter to be allowed to do his or her First Holy Communion in 2022? Then register your child before 1 January 2022. Please use the registration form (2022 aanmeldingsformulier eerste communie). Fill in and mail it to feestindekerk@zeelandnet.nl

Perhaps you registered your child earlier this year. We ask you kindly to register her/him again.

Hopefully there will soon be some more insight into which way corona infections will develop.

We welcome your registration and your involvement. Because of this involvement, it is possible that you already participated annually in ‘Kerkbalans’. Dutch parishes don’t receive subsidies, but pay their expenses with donations from parishioners (Kerkbalans): maintenance and heating of church buildings, salaries of pastors, musicians and team assistants, the organization and celebration of the First Holy Communion and so on. We will provide more details about ‘Kerkbalans’ at a later stage.

Sincerely,

 Marjan Dieleman-Fopma                            Katrien Van de Wiele