Parochieplan

Voorwoord

 

 

Op zondag 30 november 2014 installeerde Bisschop Johannes Liesen van Breda in de basiliek van Hulst vicaris Wiel Wiertz als pastoor voor de parochie van de Heilige Maria Sterre der Zee, de Heilige Andreasparochie en de Elisabeth-parochie. Om zicht te krijgen op de gang van zaken in zijn drie parochies, droeg pastoor Wiertz de parochiebesturen op een parochieplan te schrijven met eenzelfde opbouw. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het schema ‘Opbouw van het parochieplan’, samengesteld door het Bisdom Rotterdam en drs. Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde Kerkopbouw van het Bisdom Breda.

 

In de Elisabeth-parochie werd afgesproken dat het parochieplan aan de volgende voorwaarden moest voldoen:

                -het hoofdstuk ‘Geloof en Pastoraat’ wordt geschreven door het pastoraal team

                -volgende hoofdstukken worden gebaseerd op ‘Geloof en Pastoraat’.

                -het parochieplan bevat een missie en visie

                -het parochieplan expliciteert het Bijbels fundament van de Elisabeth-parochie

                -het parochieplan heeft aandacht voor continuïteit met eerdere beleidsplannen

                -het parochieplan beschrijft wat er geregeld is

                -het parochieplan wordt besproken in de parochievergadering.

 

Om het parochieplan te schrijven werd in het voorjaar van 2016 in de Elisabeth-parochie een projectgroep gevormd met de volgende personen:

                Geerten Kok, Bisdom Breda

                Carel van Waes, vice-voorzitter parochiebestuur en penningmeester

                Marjan Dieleman-Fopma, pastoraal team 

                Marie-José van der Meirsch, parochiaan in parochiekern Noord

                Maureen Remijn, parochiaan in parochiekern Zuidwest

                Chantal van de Walle, pastoraal team van de parochie H. Maria Sterre der Zee.

 

Het schrijven van dit parochieplan bood gelegenheid om het laatste beleidsplan (Zondag Centraal) te evalueren. Dit beleidsplan is ontwikkeld om na de kerksluitingen in december 2012 een nieuwe start te maken met drie gelijkwaardige parochiekernen. Ook lopende gesprekken over beleid in de periode 2013-2014 kwamen in de projectgroep aan de orde. 

 

Het parochieplan 2017-2022 beschrijft wat de gang van zaken is in de Elisabeth-parochie.

Uit haar missie en visie blijkt hoe we parochie willen zijn in deze uitdagende tijd. 

Het parochieplan stelt dat continuïteit met het beleid van Zondag Centraal in de komende periode geboden is om de drie parochiekernen in alle rust verder te kunnen opbouwen en daarmee de parochie als geheel. Om die reden is in dit plan nog niet de stap gezet naar volledige uitvoering van het bisdombeleid waarin één kerk aangewezen wordt als parochiekerk.

In de komende jaren worden zowel de ontwikkelingen in parochie en parochiekernen als de voortgang van de samenwerking van de drie pastorale teams in Zeeuws-Vlaanderen  op de voet gevolgd. Op grond daarvan kunnen te zijner tijd gefundeerde beslissingen worden genomen.

 

 

Namens de projectgroep, Marjan Dieleman-Fopma

Terneuzen, juni 2017

Lees heel het plan hier........