Liturgie

Het woord liturgie komt van het Griekse leitourgia. De gebruikelijke vertaling is: 'het werk van het volk'. Het is de gemeenschappelijke handeling van Gods mensen die Hem samen lof brengen en deel hebben aan de openbaring. Dit soort eredienst vond al plaats in de Joodse tempel en synagoge, en ging door in de vroegere Christelijke Kerk.