Sacramenten

Een sacrament is een gewijde handeling waardoor God komt tot de mens. Het woord sacrament is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovigen.

Wij kennen zeven sacramenten: doop, vormsel, eucharistie, biecht, priesterwijding, huwelijk en ziekenzalving. De sacramenten zijn, volgens de katholieke leer, ingesteld door Jezus. Het ontvangen van de sacramenten is zowel recht als plicht van de gelovigen.