Vergoedingen/tarieven 2022

Tarieven 2022 Elisabeth parochie

 Beste mensen hierbij treft u de nieuwe tarieven aan die we hanteren in 2022.

 - advies parochiebijdrage 2022 bij een minimum inkomen € 142, -

- advies parochiebijdrage 2022 bij hogere inkomens 1% van het netto inkomen 

 - doop, eerste communie of vormsel € 142, -

 Rekeningen in verband met doop, eerste communie en vormsel

worden verlaagd met de parochiebijdrage van het voorafgaande jaar.                

 - huwelijks- of uitvaartdienst in de kerk € 626, -

- jubileumdienst € 314, -

- voor streaming van deze diensten wordt € 100, - extra in rekening gebracht

- kosten koor bij een huwelijks- of uitvaartdienst in de kerk € 40, -

- dienst in crematorium of aula uitvaartonderneming € 626, -

  (inclusief stipendiatoeslag à € 209, -)

- misintentie op één naam € 11,00

- misintentie waarbij “meerdere namen” genoemd worden € 11,00 per naam

  (bijvoorbeeld bij twee namen wordt dit 2 maal € 11,00 is € 22, -)

- misintentie waarbij “één naam” genoemd wordt plus het woord “familie” € 11,00

Rekeningen in verband met een huwelijk, een uitvaart, een dienst in het crematorium of aula uitvaartonderneming worden verlaagd met de parochiebijdrage die betaald is in de drie jaar voorafgaand aan het huwelijk of het overlijden.

Gebruik en huur kerkruimte door derden zonder tussenkomst van een pastor kost per dagdeel € 300, - Bij extra hand- en spandiensten door onze vrijwilligers wordt bovendien € 100, - extra in rekening gebracht.                                                                                                              

Gebruik van de ontmoetingsruimte van de Emmaüskerk door derden kost € 75, - per dagdeel. Dit is onafhankelijk van het aantal aanwezigen en inclusief gebruik van koffie en, indien noodzakelijk, gebruik van het kopieerapparaat.

 Bovenstaande tarieven staan ook vermeld op onze website: www.eparochie.nl

 Carel van Waes; bestuurslid  Elisabeth parochie  

 Terneuzen, 23 december 2021