Vergoedingen/tarieven

Het Bisdom stelt jaarlijks de tarieven voor kerkelijke diensten vast. Wilt u hierover persoonlijk informatie? Bel 06 - 51 58 16 35.

Algemene tarieven

Tarieven 2020 Elisabeth parochie

Hierbij treft u de nieuwe tarieven aan die we hanteren in 2020.

- advies parochiebijdrage 2020 volgens 1% minimum inkomen € 122, -

- doop, eerste communie of vormsel € 122, -

Rekeningen in verband met doop, eerste communie en vormsel

worden verlaagd met de parochiebijdrage van het voorafgaande jaar.

- huwelijks- of uitvaartdienst in de kerk € 608, -

- kosten koor bij een huwelijks- of uitvaartdienst in de kerk € 40, -

- dienst in crematorium of aula uitvaartonderneming € 608, -

(inclusief stipendiatoeslag à € 203, -)

- jubileumdienst € 305, -

- misintentie op één naam € 11,00

- misintentie waarbij “meerdere namen” genoemd worden € 11,00 per naam

(bijvoorbeeld bij twee namen wordt dit 2 maal € 11,00 is € 22, -)

- misintentie waarbij “één naam” genoemd wordt plus het woord “familie” € 11,00

Rekeningen in verband met een huwelijk, een uitvaart, een dienst in

het crematorium of aula uitvaartonderneming worden verlaagd met

de parochiebijdrage die is betaald in de drie jaar voorafgaand aan

het huwelijk of het overlijden.

Bovenstaande tarieven staan ook vermeld op onze website: www.eparochie.nl

Gebruik en huur kerkruimte door derden zonder tussenkomst van een pastor kost per dagdeel € 300, - Bij extra hand- en spandiensten door onze vrijwilligers wordt het tarief verhoogd met € 100, -. Voor de Emmauskerk wordt bovendien € 100, - extra in rekening gebracht bij gebruik van de beamer.

Gebruik van de ontmoetingsruimte van de Emmauskerk door derden kost € 75, - per dagdeel. Dit is onafhankelijk van het aantal aanwezigen en inclusief gebruik van koffie en, indien noodzakelijk, gebruik van het kopieerapparaat.

Carel van Waes; Vicevoorzitter Elisabeth parochie

Terneuzen, 28 november 2019