Tarieven 2023

Huwelijks- of uitvaartviering € 690
Doop, eerste communie en vormsel € 156 (gezinsbijdrage)
Jubileumviering € 345
Viering in crematorium of begraafplaats zonder voorafgaande viering € 690, (inclusief stipendiatoeslag)
Stipendium € 12,-
Advies parochiebijdrage 1% van uw inkomen, voor minimuminkomens € 156,-/ jaar

Voor sacramenten (doop, eerste communie en vormsel) wordt een gezinsbijdrage ad € 156,- voor gevraagd, ongeacht het aantal van deze sacramenten in een jaar. Stel dat er uit één gezin in 2023 een doop en eerste communie wordt gedaan, dan betaalt men in totaal een gezinsbijdrage ad € 156,-. Deze gezinsbijdrage staat los van de parochiebijdrage.

Gebruik en huur kerkruimte door derden zonder tussenkomst van een pastor kost per dagdeel € 300, - Bij extra hand- en spandiensten door onze vrijwilligers wordt bovendien € 100, - extra in rekening gebracht.

Gebruik van de ontmoetingsruimte van de Emmaüskerk door derden kost € 75, - per dagdeel. Dit is onafhankelijk van het aantal aanwezigen en inclusief gebruik van koffie en, indien noodzakelijk, gebruik van het kopieerapparaat.