Vergoedingen/tarieven

Het Bisdom stelt jaarlijks de tarieven voor kerkelijke diensten vast. 

Tarieven 2021 Elisabeth parochie

Beste mensen,

Hierbij treft u de nieuwe tarieven aan die we hanteren in 2021.

- advies parochiebijdrage 2021 bij een minimum inkomen € 132, -

- advies parochiebijdrage 2021 bij hogere inkomens 1% van het netto inkomen 

- doop, eerste communie of vormsel € 132, -

Rekeningen in verband met doop, eerste communie en vormsel

worden verlaagd met de parochiebijdrage van het voorafgaande jaar.           

 - huwelijks- of uitvaartdienst in de kerk € 612, -

- kosten koor bij een huwelijks- of uitvaartdienst in de kerk € 40, -

- dienst in crematorium of aula uitvaartonderneming € 612, -

  (inclusief stipendiatoeslag à € 204, -)

- jubileumdienst € 307, -

- misintentie op één naam € 11,00

- misintentie waarbij “meerdere namen” genoemd worden € 11,00 per naam

  (bijvoorbeeld bij twee namen wordt dit 2 maal € 11,00 is € 22, -)

- misintentie waarbij “één naam” genoemd wordt plus het woord “familie” € 11,00

Rekeningen in verband met een huwelijk, een uitvaart, een dienst in

het crematorium of aula uitvaartonderneming worden verlaagd met

de parochiebijdrage die betaald is in de drie jaar voorafgaand aan

het huwelijk of het overlijden.

Gebruik en huur kerkruimte door derden zonder tussenkomst van een pastor kost per dagdeel € 300, - Bij extra hand- en spandiensten door onze vrijwilligers wordt het tarief verhoogd met € 100, -. Voor de Emmaüskerk wordt bovendien € 100, - extra in rekening gebracht bij gebruik van de beamer.                                                                    In 2021 is het mogelijk om in de Emmaüskerk bij uitvaarten of andere diensten te streamen hiervoor worden aparte kosten in rekening gebracht.

Gebruik van de ontmoetingsruimte van de Emmaüskerk door derden kost € 75, - per dagdeel. Dit is onafhankelijk van het aantal aanwezigen en inclusief gebruik van koffie en, indien noodzakelijk, gebruik van het kopieerapparaat.