Een nieuwe fase

Het jaar 2013 luidde een nieuwe fase in voor de Elisabeth-parochie. Meer dan ooit is het van belang dat we ons met elkaar en met God verbinden.

Het beeld dat ons daarbij voor ogen mag staan, is dat van de wijnstok. Jezus zei: 'Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Alleen wie met mij verbonden blijft -zoals ik met hem-, die draagt veel vrucht, want los van mij kunnen jullie niets' (Joh. 15,5). Dat geldt ook voor ons en onze 'vruchten'.

Juist op zondag, de Dag des Heren, willen we zo veel mogelijk mensen en activiteiten met elkaar en met God verbinden. Daarom sporen we dit jaar met Jezus naar Zondag Centraal. In iedere kerk is de zondagviering het hoogtepunt van de week. Daaromheen zijn er vaak andere activiteiten, juist op zondag. Die activiteiten hebben het karakter van geloofsverdieping en ontmoeting.

Wijzigingen 

Per 1 januari 2013 is er veel veranderd in de Elisabeth-parochie. Voortaan zijn er drie parochiekernen: Noord (Terneuzen, Hoek en Zaamslag), Zuidoost (Axel, Westdorpe en Zuiddorpe) en Zuidwest (Philippine, Sas van Gent, Sluiskil en Zandstraat). Elke parochiekern heeft één kerk, in Terneuzen, Zuiddorpe en Philippine. Daarin zijn gewoonlijk de vieringen. Bovendien beschikt elke parochiekern over een ontmoetingsruimte, voor andere activiteiten.