Geboorte

In de schoot van mijn moeder geweven,
als een wonder bereid,
aan het licht toegewijd,
gaf Jouw liefde al vorm aan mijn leven.

Lang voor ik van Jouw woorden kon weten,
eer de dag nog begon
ging Jij op als de Zon
die mijn licht en mijn leven wil heten.

Voordat ik aan het licht ben gekomen
was Jij met mij vertrouwd,
heb jij mij al gebouwd
en mijn naam op Jouw lippen genomen.

In de mond, die nog nauw'lijks kon spreken
is de toon al gezet
is het lied al gelegd
dat voorgoed door de stilte kan breken.

Jij die kleinen Jouw grootheid doet zingen,
laat het lied om Jouw Naam
heel mijn leven bestaan
om de dreigende nacht te bedwingen.

(tekst: S. de Vries, muziek: W. Vogel)

In elk begin schuilt een verwondering die ons beschermt en helpt om te leven.
(uit: Herman Hesse, Stufen)