Aanmelden

Aanmelden

Opgave gebeurt via een formulier (schriftelijk of per e-mail), bestemd voor het bureau van de Elisabeth-parochie. Na opgave ontvangt de aanvrager een brochure en een uitnodiging voor de voorbereidingsbijeenkomsten.

Parochiecentrum Alb. Thijmstraat 2 Terneuzen. Links naast de kerk.