Aanmelden

Wilt u uw kind(eren) laten dopen, meld dat dan tijdig aan ons: vóór de ‘laatste aanmelddatum’ die bij iedere doopzondag vermeld staat. Zo weten de pastores tijdig hoeveel kinderen er op een bepaalde dag en in een bepaalde kerk (Terneuzen, Philippine of Zuiddorpe) gedoopt zullen worden. Worden er meer dan drie dopelingen voor een zondagsviering aangemeld, dan kan tijdig en in overleg met de ouders bekeken worden in welke kerk de doop kan doorgaan. Ook de uitnodiging voor beide ouderavonden ontvangt u dan op tijd. 

Aanmelden

Opgave gebeurt via een formulier (schriftelijk of per e-mail), bestemd voor het bureau van de Elisabeth-parochie. Na opgave ontvangt de aanvrager een brochure en een uitnodiging voor de voorbereidingsbijeenkomsten.

Parochiecentrum Alb. Thijmstraat 2 Terneuzen. Links naast de kerk

Voor meer informatie: Niek van Waterschoot, telefoon: kantoor 0115-616006, privé: 0115-491990 of via niekvanwaterschoot@eparochie.nl.