Parochies Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen telt drie parochies. Naast onze Elisabethparochie zijn er: Parochie Heilige Maria Sterre der Zee in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en de Andreas Parochie in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Vacature PKC Terneuzen

Binnen het bestuur van Parochie Kern Commissie Noord(PKC-Noord) is per 1 januari 2021 een vacature ontstaan.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of informatie aanvragen op het parochiebureau of bij de voorzitter, één van de andere PKC-leden of één van de pastores.