Naamsvermelding in zondagviering

In het geval er geen kerkelijke uitvaart is gehouden, is het toch mogelijk om eenmalig, zonder kosten de naam van de gestorvene in de zondagviering te laten noemen. Nabestaanden of derden kunnen daarvoor telefonisch contact opnemen met de pastor van dienst via 06-53997850. De pastor van dienst kan dan aangeven wanneer de naam van de overledene genoemd zal worden in de voorbede. Deze vermelding vindt plaats zo snel mogelijk na het overlijden.

Voor alle duidelijkheid: er komt dan geen kruisje in de kerk te hangen. Het is na deze kosteloze vermelding altijd mogelijk voor de betreffende overledene een betaalde intentie aan te vragen.