Dienst

Een uitvaartdienst in de kerk duurt ongeveer één uur. In de kerken zijn boekjes aanwezig met een uitgebreide uitvaartliturgie.

Op verzoek zijn de plaatselijke rouwkoren bereid bij de uitvaart te zingen. De kerken beschikken ook over een cd-speler. Hiervan kan in overleg met de voorganger gebruik worden gemaakt voor één of twee nummers die passen in de dienst.

De voorganger begeleidt de overledene na de viering naar het graf of naar het crematorium in Terneuzen of Lochristi (B). Daar wordt de uitvaartdienst afgerond.

Wanneer deze afrondende plechtigheid niet direct volgt op de dienst of een aansluitende condoleance in de kerk, worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht.

Wanneer men voorafgaand aan een begrafenis of crematie afscheid neemt in een aula, is dat altijd een viering van woord en gebed. Deze kerkelijke uitvaart duurt ongeveer een half uur. Het crematorium beschikt over een cd-speler. In overleg met de voorganger kunnen drie tot vijf passende nummers worden gekozen.

Wanneer gekozen wordt voor een begraving, begeleidt de voorganger de overledene naar het graf, waar het laatste afscheid plaats heeft. Wanneer gekozen wordt voor een crematie, maar de uitvaart niet in de aula van het crematorium plaatsvindt, hangt het van de familie af of de voorganger de overledene mede begeleidt naar het crematorium.

Kerkelijke uitvaarten vinden niet plaats in scholen, aula's van verzorgingshuizen enzovoort. Deze ruimtes voldoen niet aan wat nodig is voor het houden van een kerkelijke uitvaart. De pastores gaan ook niet mee naar andere crematoria dan die van Terneuzen of Lochristi (B).

Er zijn soms situaties waarin kerkelijk afscheid wordt genomen van een overledene, zonder dat deze daarbij aanwezig is. Dan is sprake van een herdenkingsdienst. Deze vorm is vergelijkbaar met een uitvaartdienst in de kerk.

Bij elke kerkelijke uitvaart wordt er een gedachteniskruisje met de naam van de overledene erop gemaakt. Wanneer de uitvaart in een kerk plaatsvindt, wordt dat kruisje tijdens de viering op de gedachteniswand gehangen. Wanneer de uitvaart in een aula gebeurt, wordt het kruisje later in de kerk geplaatst. Eventueel kan het kruisje wel een rol spelen in de viering.

Het gedachteniskruisje blijft tot Allerzielen in de kerk hangen. Op die dag wordt het in een speciale gedachtenisviering aan de nabestaanden teruggegeven, samen met de kaars die tijden die viering voor de overledene heeft gebrand.