Wiel Wiertz

Beste mensen,
Sedert de eerste zondag van de Advent 2014 mag ik pastoor zijn van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen.
Ik ben geboren op 4 april 1958 in Kerkrade, Zuid Limburg, als Wiel Wiertz, oudste van vier kinderen. Na de middelbare school ging ik naar Leiden rechten studeren, de Staatkundige studierichting.
Deze studie heb ik in de doctoraalfase afgebroken en ben naar Heerlen gegaan om aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (later UTP) pastoraal theologie te gaan studeren.
Na afstuderen heb ik mij, met het verlangen priester gewijd te mogen worden, gemeld bij bisschop Ernst en mocht al gauw als pastoraal werker in de parochies van de regio Halsteren met het werken in het pastoraat, en het wennen aan het bisdom Breda, beginnen.
In 1991 volgde in januari de diakenwijding in Oud Vossemeer en op 20 juli de priesterwijding in Halsteren. De eerste mis celebreerde ik in Lepelstraat.
Later werd ik, na parochie-vicaris te zijn geweest, pastoor van de parochies van Halsteren, Lepelstraat, Tholen en Oud Vossemeer.
Ik werd lid van de priesterraad en in 1999, daartoe gevraagd door bisschop Muskens, lid van het kathedrale kapittel. Op 1 januari 2001 werd ik door de bisschop benoemd tot pastoor van de Michaelparochie in Breda en van Teteringen. Uiteindelijk kwamen daar ook Breda Noord en de Haagse Beemden bij. Deze parochies groeiden samen tot de Augustinusparochie. Inmiddels mocht ik ook praktijkcoördinator van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk zijn en later ook conrector.
Bisschop Van den Hende vroeg mij, als co-adjutor om deken te worden van het dekenaat de Baronie. Ik mocht waarnemend pastoor zijn van Bavel en Ulvenhout alsook van Etten Leur. Bisschop Liesen benoemde mij tot vicaris van het vicariaat Breda. Ik mag Proost zijn van het kathedrale kapittel en ben, en daarmee mocht ik beginnen, nu pastoor van de parochies van Zeeuws Vlaanderen.
Ik ben dankbaar voor het vele dat ik mocht en mag doen. Ik ben dankbaar voor het grote vertrouwen dat ik mag genieten. De goede God draagt ons in zijn hand. Aan God vertrouw ik mij toe. Met Gods hulp en vanuit zijn genade mag ik doen wat ik doe, mogen wij doen wat wij doen. Mogen wij bouwen aan Kerk. Opdat mensen gelukkiger worden.
Mag ik voortdurend vertrouwen op uw gebed?

Adres: Steenstraat 22, 4561 AS Hulst. 

Bereikbaar via e-mail of telefonisch 06-42506424