Bijzondere omstandigheden

Op het vlak van huwelijk en relaties is er de laatste decennia veel veranderd. De kerkelijke huwelijkssluiting roept dan ook regelmatig vragen op, zoals: 'Mijn partner is niet gedoopt / is niet katholiek / is gescheiden - Kunnen wij dan eigenlijk wel in de kerk trouwen?'

Voor een huwelijk met een niet-katholieke partner kan verlof worden gevraagd. Wanneer één of beide partners eerder gehuwd zijn geweest, is een kerkelijk huwelijk niet mogelijk, tenzij de vorm van het eerdere huwelijk niet geldig was of het huwelijk door de kerkelijke rechtbank ongeldig werd verklaard.

Als blijkt dat een kerkelijke huwelijksviering niet binnen de mogelijkheden van het kerkelijk wetboek valt, maar kerkelijke bijstand pastoraal gezien op zijn plaats is, dan kan in een gesprek verkend worden hoe het geloof bij de huwelijksdag betrokken kan worden.