Ongeldigverklaring na echtscheiding

Een ongeldigverklaring van het huwelijk kan in beeld komen, als een eerder huwelijk in echtscheiding is geëindigd en men een nieuw huwelijk kerkelijk wil laten inzegenen en bevestigen.

Er kunnen ook andere redenen zijn dan een nieuw huwelijk om een ongeldigverklaring aan te vragen. In alle gevallen is het raadzaam om via het Bureau van de Elisabeth-parochie contact op te nemen met pastor Wiel Wiertz.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de kerkelijke rechtbank van het bisdom waar het huwelijk is gesloten. Als dat kerkrechtelijk mogelijk is, wordt de ongeldigverklaring na een procedure door de kerkelijke rechtbank uitgesproken.