Voorbereiding

Een kerkelijk huwelijk voorbereiden vergt tijd. Er zijn praktische zaken te regelen, zoals het samenstellen van een eigen liturgieboekje, het vastleggen van koor en organist, en het versieren van de kerk.

Het inhoudelijke gesprek is zeker zo belangrijk en gaat aan de voorbereiding van de viering vooraf. In dit gesprek wordt nagedacht over begrippen die in relaties een wezenlijke rol spelen, zoals vertrouwen, vrijheid en privacy. Vaak hebben partners nog zelden hierover van gedachten gewisseld. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag wat de motieven van de partners zijn om te kiezen voor een kerkelijke huwelijksviering. Met andere woorden: wat betekent het -gelovig gezien- een geliefde gevonden te hebben met wie je voor altijd je leven wilt delen?

De huwelijksvoorbereiding wordt doorgaans als zinvol ervaren: partners zeggen veel bewuster in het huwelijk te treden. De voorbereiding gebeurt, zo mogelijk, met meerdere paren tegelijk en beslaat twee avonden. Deelname is verplicht voor wie in de kerk wil trouwen. Aanmelden via dit formulier