Zuiddorpe

Op  17 oktober is begonnen met het plaatsen van de steigers ten behoeve van het hoge dak aan de wegzijde en is begonnen met de renovatie van het dak van de kerk. De dakleien, de zinken goten en het lood zijn verwijderd en vervolgens zijn de houten  muurplaten, daksporen kilkeper en spantopleggingen wegens houtrot vernieuwd.

Tijdens deze werken moet het dak waterdicht gehouden worden middels dekzeilen. Op maandag 7 november is het timmerwerk gereed gekomen en vanaf 8 november worden de nieuwe leien welke reeds gereed staan aangebracht. De aannemer die het dakdekkerwerk uitvoert is de fa. Jobse uit Middelburg en de  bouwkundig aannemer is de fa. van Steenberge uit Philippine. Tot op heden verloopt het renovatiewerk volgens plan.

Tevens is achter in de kerk een mindervalidentoilet aagebracht. Dit toilet is op enkele punten na gereed voor gebruik. De reden van deze vernieuwing was dat het bestaande toilet in de sacristie nagenoeg niet toegankelijk was en zeker niet voor minder valide mensen.

 Zuiddorpe

De werkzaamheden aan de buitenzijde van de kerk zijn gereed. Het steigerwerk is opgeruimd. Het hoge dak en lage dak aan de wegzijde is geheel vernieuwd.

Komende zomer zal de binnenzijde waar  de schimmel het stukadoorswerk heeft aangetast worden aangepakt.