Doopvoorbereiding

Gedoopt en gezonden

 

Als je je kind laat dopen of als volwassene wordt gedoopt, beloof je dat je werk gaat maken van het leerling-zijn van Jezus. Met het ontvangen van het sacrament van de doop wordt je de wereld ingezonden om als leerling van Jezus de Blijde Boodschap te verkondingen en mee te werken aan Gods Koninkrijk.

 

Daarom is het belangrijk je hier goed op voor te bereiden. Het is niet zomaar iets wat je gaat beloven. Je mag gaan leven en werken vanuit het Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus!

 

Ouders en peetouders beloven bij de doop hun (pete-)kind vertrouwd te maken met deze goede boodschap van Jezus. Bij de doopvoorbereiding praten we samen over hoe je die belofte kunt waarmaken.

 

De voorbereiding kent de volgende momenten:

 

- huisbezoek door de kapelaan of pastoraal werker

die uw kindje gaat dopen

- gespreksavond waar doopouders elkaar ontmoeten;

ook peetouders zijn hierbij hartelijk welkom.

- doopfeest: na de doopviering komen we weer bij elkaar om

de doop te vieren, erover te vertellen en verder te praten.

 

 

 

Gespreksavond – doopcatechese - doopfeest

 

Tijdens de gespreksavond gaan pastores, leden van de werkgroep doopvoorbereiding en doopouders samen in gesprek. Er worden ervaringen gedeeld, we denken na over wat het betekent je kind te laten dopen en waarom je dat graag wilt. We praten over wat je hoopt en droomt voor je kind, wat je het wilt meegeven. Zo ontstaat vanzelf een geloofsgesprek. Dan volgt uitleg over de symbolen die horen bij de doop en staan we stil bij het verloop van de doopviering. Bij het doopfeest kijken we samen terug én vooruit.

 

De avonden zijn op maandag- of woensdagavond, 20.00 uur, en vinden plaats in het parochiecentrum van de

Elisabeth-parochie, Alb. Thijmstraat 2, Terneuzen,

gelegen links naast de Emmaüskerk,

tegenover verzorgingshuis 'De Blide'.

 

Wilt u uw kind(eren) laten dopen, meldt u dan tijdig aan, vóór de ‘laatste aanmelddatum’ die bij iedere doopzondag in de tabel op blz. 6 vermeld staat. Door die ‘laatste aanmelddatum’ weten de pastores tijdig hoeveel kinderen er op een bepaalde dag en in een bepaalde kerk (Terneuzen, Philippine of Zuiddorpe) gedoopt zullen worden. Worden er meerdere dopelingen voor een zondagsviering aangemeld, dan kan tijdig worden overlegd in welke kerk de doop kan doorgaan. Ook de uitnodiging voor de gespreksavonden ontvangt u dan op tijd.