Spring naar hoofd-inhoud

Heilige mis voor kinderen

Onder leiding van kapelaan Rodrigo vinden in de parochies Eucharistievieringen plaats, waaraan actief door een groep kinderen met name als misdienaar wordt deelgenomen.

Tevens worden voor deze groep jongeren onder andere bijeenkomsten georganiseerd met catechese en bezoeken aan bedevaartplaatsen.

Daarnaast bestaan er plannen voor een pianoschool en andere activiteiten voor jongeren.

Dit initiatief heeft een religieus en een sociaal karakter en berust bij de Elisabethparochie (PKC Noord), maar vindt plaats door de gehele regio Zeeuws-Vlaanderen.

De ervaring van het afgelopen jaar leert, dat kinderen in de huidige geseculariseerde samenleving, grote behoefte hebben aan een duidelijke religieuze basis in hun leven. De jonge deelnemers en hun ouders zijn dan ook erg enthousiast over deze aanpak.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!!

Nieuwe kandidaten zijn van harte welkom om zich bij het initiatief aan te sluiten en hieraan mede inhoud te geven.

Het spreekt vanzelf dat hier extra kosten mee zijn gemoeid. De parochie doet dan ook een beroep op steun aan eenieder die hart heeft voor de kerk van Jezus Christus.

Zo staat er een verkoop van devotionalia en aanverwante spulletjes op het programma vanuit het parochiecentrum aan de Alb. Thijmstraat te Terneuzen. De start hiervan vindt plaats op zondag 18 juni as na de H. Mis van 11.00 uur, waarbij ook deelnemende jongeren waaronder misdienaars aanwezig zullen zijn.

Indien u zich met uw gezin wilt aansluiten bij dit initiatief bent u van harte welkom.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op het parochiecentrum bij Bianca Ivens via email bureau@eparochie.nl of telefonisch op werkdagen van 10.00 en 12.00uur tel. 0115-616006.

U bent van harte welkom.

Elisabethparochie PKC Noord