Spring naar hoofd-inhoud

Elisabethdagen in thema: Naar een kerk voor iedereen

Elisabethdagen 2019

Bij de voorbereiding van de Elisabethdagen in 2019, keken we even terug naar de onderwerpen die we in de afgelopen jaren aandacht hebben gegeven: Open je handen (over Maria, 2015), Kijken met je hart (Jaar van barmhartigheid, 2016), Oorlog en vrede (met de tocht naar Ieper en Westvleteren, 2017), en vorig jaar: Je leven geven - wederopbouw van de verzorgingsstaat (met de lezing van Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV). Onderwerpen die onze parochie verbinden met wat er leeft in kerk en wereld. Niemand leeft immers voor zichzelf.

Naar een kerk voor iedereen

Dit jaar staat het gesprek over de toekomst van kerk en christendom centraal, een gesprek dat van alle tijden is en zelden in peis en vree verliep. Ook vandaag wordt er heel verschillend over die toekomst gedacht. In de zestiger jaren kwam er ruimte voor die verschillen. Ze werden onder andere beschouwd als een teken van de vrijheid van de kinderen Gods, van de creativiteit van de heilige Geest en ook als een oefening in tolerantie, een zegen in een onverdraagzame wereld. Die ruimte is niet meer vanzelfsprekend. Er is een restauratieve tijd aangebroken, die ook in onze parochie spanningen heeft opgeroepen. Daarover is in de parochievergadering gesproken en ook met bisschop Liesen. Hij zegde onder meer toe na te zullen vragen hoe bij de cursussen die het Sint Franciscuscentrum voor het bisdom geeft, gesproken wordt over priesters, diakenen en pastoraal werkers.

De Elisabethdagen zijn in 2003 in het leven geroepen om na de fusie van de zeven voormalige parochies in de kanaalzone de éne parochie te behartigen. Eenheid in verscheidenheid was steeds het streven. Het Comité Elisabethdagen voelt zich daarom zeer geroepen iets met de genoemde spanningen te doen, met de verwarring en de verdeeldheid die mensen ervaren. Maar hoe? Hoe doen we dat op een positieve manier, zodanig dat het goede wil laat zien, openheid en het respect dat parochianen onderling van elkaar mogen verwachten? Hoe komt aan het licht wat ons in alle verscheidenheid verbindt?

Elisabethviering

In de Elisabethviering willen we dat behartigen door bij de eucharistieviering Taizé-liederen te zingen. Deze liederen zijn eenvoudig, nodigen uit tot meditatieve samenzang en verdiepen de aandacht voor de aanwezigheid van God. We hopen dat deze gezamenlijke ervaring helpt overbruggen wat mensen verdeelt, zoals dat ook in Taizé gebeurt.

Lezing

Deze gezamenlijkheid willen we ook nog op een andere manier benaderen. We gingen hiervoor te rade bij Marc Van Tente, missionaris oblaat, voormalig docent dogmatische theologie bij het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven en aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Brussel (Ganshoren). Hij herkent de verdeeldheid en zet uiteen hoe die vanuit de geschiedenis te verklaren is. In de vroege kerk is er al sprake van. Dat relativeert de huidige situatie. Vervolgens vertelt hij met zichtbaar enthousiasme over Jezus, die in de concrete dagelijkse werkelijkheid de zorgen van mensen deelt. Hij helpt wie op zijn weg komt, zonder onderscheid. Jezus, Jesjoea, een Joodse rabbi, die mensen doet opstaan en leven. 'Broeders en zusters' noemt Jezus hen, 'kinderen van Abraham'. Zou daar een gezamenlijke weg kunnen liggen voor al die verschillende gelovigen? Over wat hier heel in 't kort is samengevat, zal Marc Van Tente een lezing komen geven.

Programma Elisabethdagen 2019

Vrijdag 8 november: lezing Marc Van Tente - De Ark - Sluiskil

Inloop 16.30 uur, aanvang lezing 17.00 uur, gelegenheid voor vragen en gesprek 18.00 uur, gezamenlijke maaltijd 18.30 uur. De toegang is gratis. Er staat een mandje voor een eventuele gift. Iedereen is welkom! Wel graag even aanmelden met het oog op de catering. Vóór 4 november opsturen, mailen of telefonisch doorgeven aan het Bureau Elisabeth-parochie, Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen; T 0115 616006 - bureau@eparochie.nl.

Zondag 10 november: Elisabethviering - Emmaüskerk - Terneuzen

Aanvang eucharistieviering: 10.30 uur, inzingen vanaf 10.15 uur. Tijdens deze viering zingt het Elisabethkoor, dat dit jaar onder leiding staat van Theo van den Berg. Organist is Kia Wijnstra. Het Elisabethkoor wordt zoals gewoonlijk gevormd door leden van koren uit onze parochie. Koorleden die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden Vóór 21 oktober opsturen, mailen of telefonisch doorgeven aan het Bureau Elisabeth-parochie, Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen; T 0115 616006 - bureau@eparochie.nl.

Tijdens de viering is er voor kinderen tussen vier en twaalf jaar kindernevendienst.

Na de viering is er voor iedereen koffie met iets lekkers.

In Philippine en Zuiddorpe is er op 10 november geen viering.

Comité Elisabethdagen

Elisabethpenning

Elisabeth penning.

In de bestuursvergadering van 2 juli 2019 en vastgesteld in de

bestuursvergadering van 3 september 2019,

is beslist om de Elisabeth penning niet meer uit te reiken. Het was

niet altijd even gemakkelijk om geschikte kandidaten te vinden.

Het bestuur heeft dan ook beslist om de Elisabeth penning te vervangen

door de diocesane onderscheiding. Dit is een onderscheiding die

uitgereikt wordt door het bisdom.

In 2019 worden er geen onderscheidingen uitgereikt. Vanaf 2020 wordt de

diocesane onderscheiding dan uitgereikt.

namens het bestuur

Bert Van Autrève

secretaris.