Spring naar hoofd-inhoud

Theatervoorstelling voor jongeren

Het jongerenpastoraat van Bisdom Breda organiseert op zaterdag 11 mei in de OLV van Lourdeskerk te Bergen op Zoom in samenwerking met de werkgroep Theater in de Kerk en het Sint Franciscuscentrum: Theater in de kerk - Bibliodrama 'Daniël en de Leeuw. Heb jij 't lef?'De workshops starten om 10u. De voorstelling is om 19u.

Wat is bibliodrama – theater in de kerk?
Bij bibliodrama - theater in de kerk gaat het om het bedenken en maken van een theatervoorstelling in de kerk aan de hand van een Bijbelverhaal. Je gebruikt hierbij al je zintuigen waardoor je je geloof niet alleen met je hoofd beleeft maar ook met je hart en ziel. De Bijbel gaat voor je leven op een nieuwe manier en die vergeet je nooit meer. Je komt al spelend tot verdieping van je geloof. Voor nadere informatie en aanmelding zie: https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/bibliodrama-daniël-en-de-leeuw-heb-jij-t-lef.