Aanmelden

Kinderen vanaf groep 4 kunnen hiervoor worden aangemeld.

Het aanmeldformulier kan worden aangevraagd bij het bureau van de Elisabeth-parochie (T: 0115 616006, E: bureau@eparochie.nl) of worden gedownload via de website (www.eparochie).nl.

Ook bij de basisscholen is een aanmeldformulier verkrijgbaar.

Aanmelden is mogelijk tot 15 december 2018.

 

De ouders krijgen vervolgens bericht over de voorbereiding.

Uiterste aanmelddatum

De uiterste aanmelddatum voor de Eerste Heilige Communie in 2017 is 15 december 2016. Als uw kind is aangemeld, ontvangt u een uitnodiging voor de ouderavond op 26 januari 2017.

Wilt u voor die tijd meer informatie, dan kunt u contact opnemen met pastor Marjan Dieleman, Bureau Elisabeth-parochie, telefoon 0115 616006.