Aanmelden

Kinderen vanaf groep 4 kunnen hiervoor worden aangemeld.

Het aanmeldformulier kan worden aangevraagd bij het bureau van de Elisabeth-parochie (T: 0115 616006, E: bureau@eparochie.nl) of worden gedownload via de website www.eparochie.nl.

Ook bij de basisscholen is een aanmeldformulier verkrijgbaar.

De ouders krijgen vervolgens bericht over de voorbereiding.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met pastor Marjan Dieleman, Bureau Elisabeth-parochie, telefoon 0115-616006.