Financiële bijdrage

De parochie kan niet functioneren zonder financiële middelen. In 2018 is het tarief voor de doop € 118,-. Dit bedrag moet voor de doopdatum worden voldaan. Op dit bedrag mag uw parochiebijdrage over 2017 in mindering worden gebracht. Heeft u voldoende parochiebijdrage betaald (€ 118,-) dan hoeft u niets te betalen.

De doop kan niet doorgaan als niet is betaald.

Gelieve uw bijdrage (€ 118,- min reeds betaalde parochiebijdrage in 2017) te storten op het bankrekeningnummer van uw eigen geloofsgemeenschap o.v.v. voor- en achternaam en woonplaats van de dopeling.

Parochiekern Noord

Terneuzen-Hoek

NL46 ABNA 0419 4875 81

Parochiekern Zuidoost

Axel

NL47 RABO 0103 7010 36

Westdorpe

NL10 RABO 0157 6010 13

Zuiddorpe

NL68 RABO 0375 7016 56

Parochiekern Zuidwest

Sas van Gent- Zandstraat

NL25 RABO 0145 9009 91

Philippine

NL62 RABO 0142 1004 47

Sluiskil

NL35 ABNA 0410 3417 46