Hoe kunt u de Vastenactie steunen?

U kunt onze Vastenactie steunen door deelname aan de activiteiten en te storten op onder- staande bankrekeningnummers steeds met vermelding van projectnummer 401850: Andreasparochie:

NL52 RBRB 0791 2211 13, t.n.v. PCI, Oostburg.
Elisabethparochie: NL66 RABO 0159 5271 04,t.n.v. Elisabeth-Parochie.
H.M. Sterre der Zee: NL 80 RABO 0172 4606 38, t.n.v. RK Caritas HMSD.