Vastenactie 2021: Parochies Zeeuws Vlaanderen kiezen gezamenlijk voor SIBUSISO

Het Sibusiso project in Tanzania is in 2001 gestart door Henk en Atty Hammer-Roos.

Nadat ze van 1975 tot 1979 in een missie ziekenhuis gewerkt hadden zijn ze in Zeeuws Vlaanderen terecht gekomen waar Henk in Terneuzen als huisarts gewerkt heeft.

In 1986 zijn ze betrokken geraakt bij Artsen zonden Grenzen en alletwee zijn ze vele malen uitgezonden geweest naar oorlogs- en rampgebieden.

Het was hun wens om een project te starten in een politiek stabiel land voor de meest kwetsbare in de samenleving. Het is Tanzania geworden. Kinderen met een verstandelijke beperking. DEZE KINDEREN werden vaak weggestopt. Het werd gezien al seen straf van God. De moeder werd vaak uit de familie verstoten en de vader verliet in veel gevallen het gezin. Er was in 2001 geen organisatie in Arusha en omgeving die zich het lot aantrok van deze kinderen.

Dit is de doelgroep waar Henk en Atty zich met hart en ziel voor zijn gaan inzetten.

Het Sibusiso programma is een programma waarbij niet alleen aandacht besteed wordt aan het gehandicapte kind maar aan de hele familie en de directe omgeving.

In de 19 jaar dat Sibusiso actief is zijn er veel kinderen en hun families geholpen. Meer dan 3500 families met een verstandelijk beperkt kind hebben de weg naar Sibusiso gevonden. Veel daarvan zijn jonge kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.

Er is een groep jong volwassenen met een mildere beperking. Ook voor deze groep jongeren biedt Sibusiso een programma aan. Deze jongeren krijgen een opleiding in praktische vaardigheden welke afgestemd zijn op de thuissituatie. Er wordt veel aandacht besteed aan sport. De jongeren van Sibusiso nemen jaarlijks deel aan de Nationale Special Olympics en elke vier jaar gaat er een afvaardiging naar de Internationale Special Olympics.

Sibusiso probeert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij te bevorderen. Dit gebeurt door middel van Open dagen op het Sibusiso centrum en thema bijeenkomsten en campagnes in de dorpen. Sibusiso heeft regelmatig zendtijd bij de regionale radio waarbij mensen kunnen inbellen en vragen kunnen stellen aan medewerkers van Sibusiso

Er zijn nu 18 jongeren die, na hun training in het centrum, een vaste betaalde baan hebben gevonden bij locale bedrijven. Sibusiso blijft deze jongeren volgen en begeleiden.

Het programma dat in 2001 is gestart is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol programma.

Dit gebeurt onder andere door:

• Financiele ondersteuning van de opleiding voor de jongeren

• Het aanleren van praktische vaardigheden die afgestemd zijn op de thuissituatie en de mogelijkheden van het kind

• Het begeleiden van de ouders en de familie

• Bijdrage aan bewustwordingsprogramma’s

• Het mogelijk maken van sportevenementen waarbij de integratie van gehandicapte kinderen en gezonde kinderen centraal staat

• De revalidatie van de kinderen die therapie nodig hebben

• Het verstrekken van op maat gemaakte hulpmiddelen zoals looprekjes, aangepaste stoeltjes en rolstoelen.

• Het special voedingsprogramma voor kinderen met slikproblemen

In Tanzania wordt er gewerkt met 55 enthousiaste en betrokken Tanzaniaanse medewerkers.

In Tanzania hebben de Sander Hammer en zijn vrouw Claudia de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op zich genomen.

Meer informatie kunt u vinden u op de website van Sibusiso:

www.sibusiso.nl

Dit jaar willen de drie parochies in Zeeuws Vlaanderen zich in zetten met allerlei activiteiten om dit prachtige project te ondersteunen en waar nodig uit te breiden.

Alle activiteiten die zullen plaatsvinden tijdens de vastentijd zijn te vinden op de websites van

www.andreas-wzvl.nl

www.rk-kerk-ovzl.nl

www.eparochie.nl