Wat doet Sibusiso?

De hulpverlening van het Sibusiso centrum in Tanzania is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking. Bij een groot aantal kinderen is er naast de erstandelijke handicap ook sprake van een lichamelijke handicap. De opname op het centrum is van korte duur. De kinderen worden gedurende een periode van minimaal drie weken tot maximaal zes maanden opgenomen en worden hier intensief begeleid. Na deze periode gaan ze weer naar huis of worden ze

geplaatst binnen een voorziening. Tijdens het verblijf op het centrum staan zowel kind als de ouders centraal. Meer info: www.sibusiso.nl of op de folders in de kerk.Sander en Atty Hammer vertellen over Sibusiso na afloop van de ontmoetingsmaaltijden, op de Fancy Fair in Oostburg, op de boekenmarkt in Hulst, op verschillende basisscholen en tijdens vieringen.