Hongerdoeken en afhankelijkheid.

In de vastentijd hangen in onze kerken weer verschillende hongerdoeken. Hongerdoeken zijn een soort meditatiedoeken die ons helpen in de veertigdagentijd om na te denken over waar het om gaat in het leven. In diverse hongerdoeken wordt verbeeld hoe afhankelijk mensen in het Zuiden zijn van de keuzes die wij in het Westen maken. Door onze manier van economie bedrijven houden we de mensen in het Zuiden in een afhankelijke positie. In hongerdoeken is ook vaak terug te vinden hoe alles met elkaar samenhangt. We zijn verbonden met elkaar, met de natuur, met God. Of je het nu wilt of niet.