Hongerdoeken en afhankelijkheid

In de vastentijd hangen in onze kerken weer verschillende hongerdoeken. Hongerdoeken zijn een soort meditatiedoeken die ons helpen in de veertigdagentijd om na te denken over waar het om gaat in het leven. In diverse hongerdoeken wordt verbeeld hoe afhankelijk mensen in het Zuiden zijn van de keuzes die wij in het Westen maken. Door onze manier van economie bedrijven houden we de mensen in het Zuiden in een afhankelijke positie. In hongerdoeken is ook vaak terug te vinden hoe alles met elkaar samenhangt. We zijn verbonden met elkaar, met de natuur, met God. Of je het nu wilt of niet.

Philippine

Ethiopië 1978: de druivenpers. Te zien Philippine

Dit doek lijkt op een stripverhaal. In het midden staat de lijdende Jezus. Daarom heen zien we Kaïn, Noach en Zacheüs. We zien Jezus zieken genezen en te eten geven. De doek roept ons op onze verantwoordelijkheid te nemen voor het lijden van anderen. Fragment IX sluit goed aan bij het Vastenaktieproject. Sibusiso helpt immers kinderen met een meervoudige handicap. Ze horen erbij. De blinden en de kreupelen zijn onze medemensen. Bij Jezus zijn ze van harte welkom. Bij hem worden ze gezien, zoals de kinderen in Tanzania door Sibusiso worden gezien.

Zuiddorpe

Kameroen 1988: De levenskring. Te zien in Zuiddorpe.

Het kernthema van dit doek is het Onze Vader. Dit gebed wordt in het perspectief gezet van de maatschappelijke, economische en culturele omstandigheden van "zwart" Afrika. Leven en dood, hemel en aarde zijn voor Afrikanen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit doek vertelt het verhaal van verbondenheid, gemeenschap en samenhang van alles. De praktijk van het Afrikaanse dagelijks leven sluit hier niet altijd goed bij aan. Kinderen met een beperking worden buiten de maatschappij gehouden. Voor een betere plek van kinderen met beperking in de Tanzaniaanse samenleving zet Sibusiso zich met succes in.

Terneuzen

Togo 2011: God onder ons. Te zien in Terneuzen.

Op dit doek staan zes werken van barmhartigheid afgebeeld. In de lichtkegel zien we hoe iemand een zieke verzorgt. En rechts midden onder golfplaten zien we hoe voorlichting wordt gegeven aan iemand. Zo werkt Sibusiso in Tanzania ook. Ze leren gehandicapte kinderen om de mogelijkheden die ze hebben te benutten: te leren lopen, handen leren gebruiken, een vak te leren. En daarnaast geeft Sibusiso praktische informatie aan de ouders hoe ze het beste met hun kind kunnen omgaan. Zo helpt Sibusiso mee aan een menswaardig leven voor deze kinderen.