Vastenactie: meer groen, meer leven in Colombia

 

De Vastenactie van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen: de opbrengst komt ten goede aan het voedselproject van pater Swinne, die al vele jaren werkzaam is in Colombia. Het project draagt de naam "meer groen, meer leven". De pater is geboren in Sint Jansteen. We hopen met onze drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen en de bijdrage van Vastenactie Nederland dit jaar weer zo'n 50 duizend euro op te kunnen halen.

Achtergrond van het project

Een van de grote problemen in de wijk La Paz (wijk van de vrede) van de miljoenenstad Barranquilla, in Colombia, is het geweld, met veel daders en slachtoffers onder de jongeren. Er wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar de jongeren en vaak wordt gekozen voor het onderdrukken van dit geweld door hard optreden door de politie. Veel problemen zoals drugs, alcohol, jeugdbendes en vandalisme komen voort uit het gebrek aan positieve vooruitzichten.

Een stukje geschiedenis

De aanwezigheid van de paters Camilianen in Colombia, begint in het jaar 1970 met de komst van Italiaanse priesters van de orde. Met de komst van de eerste Nederlandse religieuzen in 1977 vestigt de gemeenschap zich in de buurt La Paz en wordt er begonnen aan een project van algemene ontwikkeling met als doel: 'Samen een helende gemeenschap bouwen' met aandacht voor alle aspecten van menselijk leven: lichamelijk, psychologisch, politiek, economisch, religieus...

In de loop der jaren zijn er uit dit samen optrekken een aantal projecten ontstaan: Steun aan de migranten in Villa Caracas, een gezondheidscentrum, een onderwijscentrum voor uitgebreide revalidatie en rehabilitatie, een centrum voor kwetsbare ouderen, een openbare bibliotheek met een informatie- en cultuurcentrum; een school-moestuin, een multi-sportveld, een ontmoetings-centrum, een speeltuin, buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren, een Wijk- en Milieu Centrum,...

Meer groen, meer leven

Een van de grootste problemen van de mensen in de wijk La Paz is het zorgen voor inkomsten. Er is een hoge werkloosheid. Dat heeft een negatieve impact op de voeding, omdat men alleen kan eten wat men kan kopen. Mensen krijgen een opleiding in stadslandbouw en het houden van een moestuin, zodat ze zelf kunnen instaan voor dat stukje van hun voedsel, maar ook op deze manier zinvol bezig zijn en op termijn producten kunnen verkopen. De doelstelling van het project: mensen zelfredzaam maken en hen het gevoel van eigenwaarde teruggeven. Op termijn wordt er gewerkt aan een mentaliteits- en gewoonteverandering en daarvoor is scholing noodzakelijk. Ook een bezielende begeleiding is hierin cruciaal. Dan pas krijgt het project de kans te gaan groeien en echt te landen. Ervaring leert dat er uitsluitend veranderingen optreden als de boodschap echt binnen komt en dat gebeurt pas wanneer mensen ontdekken wat de gevolgen zijn door het daadwerkelijk mee te maken. Het gaat hier over de opstartfase van het project en dat vraagt dus scholing. Naarmate het project zal gaan lopen zullen mensen zelfredzamer worden. De symbolische olievlek zal dan haar werk doen. In de eerste twee maanden van het project wordt het benodigde personeel aangeworven en worden de deelnemers geselecteerd. De coördinator staat in voor het behouden van het overzicht, maar ook voor het bezielen en enthousiasmeren. De landbouwkundige en de veld-werkers zijn noodzakelijk om inzicht te geven in het letterlijk zaaien, planten en oogsten. Een sociaal werkster en voedingsdeskundige zorgen voor de inhoudelijke vorming wat betreft kennis van gezonde voeding en het hoog houden van het enthousiasme tijdens het werk. In de derde maand worden workshops georganiseerd.

Aandachtspunten zijn: ecologie, duurzaamheid en het meegeven van voldoende kennis aan de deelnemers. In de vierde maand start het concrete project met het klaar maken van de gronden en het materiaal. Ieder gezin krijgt de beschikking over een stukje grond van 2 m2 om groenten te verbouwen. In de vijfde, zesde en zevende maand wordt er gezaaid en geplant. In de achtste maand is het de bedoeling dat er twee verschillende groenten zijn geproduceerd en geoogst. Het eerste jaar komt de nadruk te liggen op Villa Caracas, de wijk waar vooral Venezolaanse vluchtelingen en teruggekeerde Colombianen wonen. Het gaat hier dan in eerste instantie om ongeveer 200 personen: geselecteerde vluchtelingen, maar ook om hun buren, familieleden, ... Streefgetal is uiteindelijk 400 personen. De solidariteit onder de mensen is namelijk heel erg hoog. Het werkt als een olievlek van solidariteit.

Wilt u iets overmaken aan de Vastenactie voor het project van pater Swinne in Colombia, vergeet dan niet het projectnummer te vermelden! Het projectnummer is 402431 Elisabeth-parochie NL66 RABO 0159 5271 04 t.n.v. Elisabeth-parochie.