Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op onze website

Heeft u dringend een pastor nodig? Bel (06) 53 99 78 50.

Mededelingenbladen

Gezien het feit dat tot en met Pasen in verband met het Coronavirus geen vieringen worden gehouden in onze kerken staat nu op de plaats van de mededelingenbladen een brief van al onze pastores.

Hierin vindt u naast woorden van bemoediging en gebed ook een oproep om te denken aan onze medemens dichtbij en verder weg en hen te steunen in deze moeilijke tijden.

Daarnaast treft u een aantal heldere en praktische regelingen aan omtrent Palmzondag, de Goede Week en Pasen.

Bedevaarten naar Banneux vervallen

De bedevaarten naar Banneux die gepland stonden voor de maand mei komen door de Coronacrisis allemaal te vervallen.

Caritas Banneux van ons bisdom hoop t wel eind van de zomer naar Banneux te kunnen gaan.

De data zijn van vrijdag 29 augustus tot en met dinsdag 1 september en de dagbedevaart is gepland op zondag 30 augustus.

Help de vastenactie toch aan een mooie opbrengst

Door het Coronavirus zullen vele activiteiten van de Vastenactie geen doorgang kunnen vinden.

Dit kan een negatieve invloed op de totale opbrengst hebben, maar dat hoeft niet.

Zeker niet als u mooi bedrag overmaakt op de rekening van de Vastenactie.

Geef gul op NL66 RABO 0159527104 t.n.v. Elisabethparochie inzake Vastenactie.

Lees het RegioBlad online!

U kunt het Regioblad op de website het beste lezen als u gebruik maakt van Google Chrome

Online catechese face2face

Jong Katholiek komt met online face to face catechese in tijden van corona.

 

Nu vele evenementen en bijeenkomsten wegens het coronavirus zijn afgelast, lanceert Jongkatholiek een nieuwe initiatief: “online face to face catechese”.

 

Jongeren kunnen met ingang van 7 April zeven weken lang, op een vast tijdstip inloggen om catechese te krijgen over een bepaald onderwerp. “Het verschil met een webinar op youtube is, dat jongeren elkaar kunnen zien en live interactie hebben met elkaar” verteld Gerrie Conen, projectleider van JongKatholiek. “Jongeren hebben vooral in deze tijd ook behoefte om elkaar te zien en elkaar te bemoedigen. Dat combineren we met de face to face catechese.”

 

Jongkatholiek heeft twee onderwerpen “Hulp van binnen”, over deugden, wat is goed om te doen en wat niet. Tweede onderwerp is “De diepste twijfels”. Jongeren gaan voor dit onderwerp in gesprek over de twijfels en vragen bij hun geloof. Elk onderwerp is verdeeld over zeven online sessies. De sessies vinden plaats op dinsdag -of donderdagavond en de deelname is gratis.

Meer informatie over de online catechese en aanmelding is te vinden op de website van Jongkatholiek: jongkatholiek.nl/artikelen/nieuw-online-face2face-catechese/

 

Pasen-de Heer was opgestaan

Ook voor Pasen heeft pastoor Wiertz weer een evangelielezing, overweging en een gebed gemaakt.

Zoals gebruikelijk kunt u het hier lezen.

Coronavirus: heeft u vragen?

Coronavirus

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar in hoog tempo op.

Hebt u iets te melden hierover in verband met de parochie laat het dan even weten aan communicatie@eparochie.nl

Coronavirus: maatregelen krijgen een vervolg

De Elisabeth-parochie neemt maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, dit in aansluiting op de richtlijnen van de overheid en het RIVM en de richtlijnen vanuit het bisdom. 

Alle geplande activiteiten van de Elisabeth-parochie die niet noodzakelijk zijn worden afgelast tot Pinksteren (31 mei)

Wat dit betekent:

- De Chrismaviering, die gepland was voor 8 april in de Basiliek in Hulst zal NIET doorgaan.

- Alle vieringen in het weekend en in de week gaan niet door.

- Alle geplande activiteiten en alle bijeenkomsten voor de Vastenactie of repetities van zangkoren, gaan niet door. Dit geldt ook voor voorbereidingsbijeenkomsten voor communie en vormsel.

- Uitvaarten en huwelijken gaan door tot maximaal 30 personen. Alle andere activiteiten in onze kerk gaan niet door.

- Misintenties kunnen doorgegeven worden aan kapelaan Van Velthoven via kapelaanvanvelthoven@gmail.com.

Verzoek: geef deze informatie door aan mensen die niet online actief zijn. 

Bereikbaarheid:

Heeft u vragen? Het pastorale team is bereikbaar via de oproeptelefoon 06-53997850.

Let op elkaar. Voel je je niet lekker, blijf dan thuis. Houdt je hygiëne in acht. 

Een uitgebreide toelichting van de bisschop leest u hier.