Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Indien U in dringende gevallen één van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt U het volgende gsm-nr bellen: 06-53.99.78.50

Lees het RegioBlad online!

Het RegioBlad van onze parochie wordt bij alle parochianen bezorgd. Lees het blad ook online. Hier vindt u ook de voorgaande edities digitaal.  

Een kennismaking met Gregoriaans

Het Sint Franciscuscentrum organiseert in het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019, twee maal een workshop 'Een kennismaking met Gregoriaans' op 7 en 28 september 2018.

Meer info hier....

Geloofscursus module IV: Inleiding Bijbel

Op 27 september 2018 start de vierde module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Inleiding Bijbel'.

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.

Meer info hier....

Gedeelte uit nieuwsbrief Vicariaat Middelburg

Jochem van Velthoven

Eerder hebben we u al bericht over de nieuwe benoeming van Jochem van Velthoven. Op vrijdag 26 oktober wordt Jochem van Velthoven gepresenteerd als kapelaan van de drie parochie in Zeeuws Vlaanderen, tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in de Emmaüskerk in Terneuzen. 

Geloof in kunst

Voormalig vicaris generaal Vincent Schoenmakers zal samen met diaken en archivaris van het bisdom, Frank van Gerven, vier maal in het parochiecentrum van Terneuzen alsook, de vijfde keer, in de kerk van Zuiddorpe, bijeenkomsten onder de titel ‘Geloof in kunst’ verzorgen.
Initiatiefnemer is het Sint Franciscuscentrum, in samenwerking met het vicariaat Middelburg.

De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op de woensdagen 26 september, 3 oktober, 10 oktober en 17 oktober in het parochiecentrum te Terneuzen, Alberdingk Thijmstraat 2, van 19.30 - 21.30 uur.
De laatste, vijfde, bijeenkomst vindt plaats in de kerk van Zuiddorpe, op woensdag 31 oktober van 14.00 - 17.00 uur.
Voor meer info hier...

Geloofscursus module V: Kerkgeschiedenis

Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Kerkgeschiedenis'.

Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en –verinnerlijking. Deze cursus kan worden gevolgd als module in de geloofscursus of als losse cursus.

Meer info hier...

Facebook Eparochie zeeuws-vlaanderen

Hallo beste mensen,

Wordt ook lid van de facebookgroep zodat U de berichten die daar op komen niet mist.
https://www.facebook.com/groups/1867836163467160/
En wordt daar lid door op (lid worden) te klikken.

Al 137 leden

Met vriendelijke groeten,
                                         De webmaster.

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))