Bijbelleesrooster zondagen 2017

datum

Eerste lezing

Tweede lezing

Evangelielezing

3 december

Jes. 63, 16b-17+19b+64

1Kor. 1,3-9

Mc 13,33-37

10 december

Jes.40,1-5+9-11

2 Petr.3,8-14

Mc.1,1-8

17 december

Jes. 61, 1-2a+10-11

1Tess.5,16-24

Joh. 1, 6-8+19-28

24 december

Jes. 9,1-3+5-6

Tit.2,11-14

Lc. 2,1-14

25 december

Jes. 52,7-10

Heb.1, 1-6

Joh. 1,1-18

31 december

Sir. 3,2-6+12-14 of Gen. 15,1-6+21,1-3

 Kol.3, 12-21 of

Hebr 11,8.11-12.17-19

Lc. 2,22-40

1 januari

 Num. 6, 22-27

Gal. 4, 4-7

Lc 2, 16-21

7 januari

Jes. 60,1-6

Ef. 3,2-3a+5-6

Mt. 2,1-12

14 januari

1 Sam. 3, 3b-10+19

1 Kor. 6,13c-15a

Joh. 1, 35-42

21 januari

Jon. 3,1-5+10

1 Kor, 7,29-31

Mc. 1,14-20

28 januari

Deut. 18, 15-20

1 Kor. 7,32-35

Mc. 1,21-28

4 februari

Job 7, 1-4+6-7

1Kor. 9,16-19+22-23

Mc. 1, 29-39