Vieringen kerken

De vieringen in de kerken in Terneuzen, Zuiddorpe en Philippine vangen aan om 10.30 uur (tenzij anders vermeld in het rooster).

Roulerend is er in één van deze kerken een eucharistieviering, een woord- en communiedienst of een andersoortige viering (bijvoorbeeld met een doop).

Met regelmaat worden er voor en/of na de viering in (de nevenruimte van) de kerk andere activiteiten aangeboden, zoals een film, een gesprek over de lezing van de zondag of over een bepaald thema, een tentoonstelling of tijd voor ontmoeting.

Rooster 2018

januari

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

1 Nieuwjaar

Wiertz

Geen dienst

Geen dienst

7 Driekoningen

Van Waterschoot

Bornhijm

Wiertz

14 Doop  Heer Oec. bidweek

Dieleman

(Goede Herder Kerk10.00u)

Van Waterschoot

Bornhijm

21

Dieleman

Van Loveren

werkgroep

28

werkgroep

werkgroep

Van Waterschoot

februari

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

4 Maria Lichtmis

Van de Walle

doopschelp

Wiertz

Doopschelp

Van Waterschoot

11 Carnaval

Van Waterschoot

Dieleman doopschelp

Van de Wiele

14 Aswoensdag

 

 

 

Van Waterschoot

19.00u

18 1e  vasten

Dieleman (kennism EHC)

van de Walle

Grossert

25 2e vasten

Van Loveren

Van Waterschoot

werkgroep

maart

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

4 3e vasten

Van Waterschoot

Dieleman (kennism EHC)

Wiertz

11 4e vasten

Van Loveren

Van Waterschoot

Dieleman (kennism EHC)

18 5e vasten

werkgroep

werkgroep

Van Waterschoot

25 Palmzondag

Dieleman

 

Grossert

Van de Walle

 

Paastriduüm

 

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

 

29 maart Witte Donderdag

19.00 uur

Team

 

 

30 maart

Goede Vrijdag

15.00 en 19.00 uur

Werkgroep: 15.00 uur

Wiertz 19.00u

Van Loveren

19.00u

Dieleman

19.00u

31 maart

Paaswake

Team

21.00u

 

 

 

 

 

 

april

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

1  Pasen

Wiertz

Dieleman

Van Waterschoot

8

Van Waterschoot

 Polet

werkgroep

15

werkgroep

Van Waterschoot

Van de Wiele

22

Van Loveren

Dierick

Dieleman

29

Van Loveren

Dieleman

Van Waterschoot

mei

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

6  

 

Van Waterschoot

werkgroep

Van de Wiele

10

Hemelvaart

 

 

Van Loveren

13

 

Dieleman

Van Loveren

Wiertz

20 Pinksteren

Van Loveren

Polet

Dieleman oecumenisch PKN Philippine of Sluiskil 10.00u

27

werkgroep

Van Waterschoot

werkgroep

juni

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

3

Dieleman\Wiertz

EHC

werkgroep

Van Waterschoot

10 (Ride for he roses

Van Waterschoot

Dieleman

Grossert

17

Van de Wiele

Van Waterschoot

Claes

18 kermisdienst ZD

 

Wiertz 9.30u

 

24

Grossert

Van de Walle

Dieleman

 

juli

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

1 parkdienst

 

Geen dienst

 

Geen dienst

Dieleman

Sluiskil

3 kermisdienst  WD

 

Wiertz 9.30u

 

8

werkgroep

werkgroep

Wiertz

15

Dieleman

Van Waterschoot

werkgroep

22

Van Loveren

Dieleman

Polet

29

Van Waterschoot

Wiertz

Claes

augustus

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

5

Wiertz

Grossert

 v. Waterschoot

12

Bornhijm

Van Waterschoot

Van de Wiele

15 M.  Hemelvaart

 

Van Loveren

 

19

werkgroep

werkgroep

werkgroep

26  tentdienst

Van Waterschoot

Van de Wiele

Dieleman

(Sluiskil 10.00u)

september

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

2

Dieleman

Van Waterschoot

Wiertz

9 ziekenzondag

Polet

Van de Wiele

Van Waterschoot

16 vredeszondag

Van Waterschoot

Dieleman

Claes

23

Van Loveren

Bornhijm

Dieleman

30

Wiertz

werkgroep

werkgroep

oktober

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

7

Dieleman

Wiertz

Van Waterschoot

14

werkgroep

Dieleman

Claes

21

Van Waterschoot

Van Loveren

Van de Wiele

28

Polet

Grossert

Dieleman

november

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

1  Allerheiligen

Dieleman

 

 

2 Allerzielen

Van Loveren 19.00u

Van Waterschoot 19.00u

Dieleman 19.00u

4

Wiertz

werkgroep

Van Waterschoot

11 Elisabethdag

 

Team

 

16 vormsel 19.00u

 

Vormheer / Van Waterschoot

 

18

Dieleman

Van Waterschoot

werkgroep

25

werkgroep

Bornhijm

Van Loveren

december

Aanvangstijd 10.30 (tenzij anders vermeld)

Terneuzen

Zuiddorpe

Philippine

2 1e advent

Dieleman

Van Waterschoot

Wiertz

9 2e advent

Van Waterschoot

Van de Wiele

Claes

16 3e advent

werkgroep

werkgroep

Dieleman

23 4e advent

Dieleman

Van Loveren

Grossert

24

kerstavond

Wiertz 19.00u

Van Loveren 22.00u

Van Waterschoot 22.00u

Dieleman 22.00

25 kerst

Polet

Dieleman

Van Waterschoot

30`december

Dieleman

Van Waterschoot

Bornhijm

31 december

Geen dienst

Geen dienst

Geen dienst

1 januari 2019

Wiertz

Geen dienst

Geen dienst