Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Indien U in dringende gevallen één van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt U het volgende gsm-nr bellen: 06-53.99.78.50

Lees het RegioBlad online!

Het RegioBlad van onze parochie wordt bij alle parochianen bezorgd. Lees het blad ook online. Hier vindt u ook de voorgaande edities digitaal.  

Facebook Eparochie zeeuws-vlaanderen

Hallo beste mensen,

Wordt ook lid van de facebookgroep zodat U de berichten die daar op komen niet mist.
https://www.facebook.com/groups/1867836163467160/
En wordt daar lid door op (lid worden) te klikken.

Met vriendelijke groeten,
                                         De webmaster.

Roepingenzondag.

Roepingenzondag mag zich steeds verheugen in bijzondere aandacht. Onze paus Franciscus heeft vanwege deze dag voor heel de Kerk een brief geschreven.

Lees meer Hier.....

2e vooraankondiging van het Pinksterevenement

Op vrijdagavond 18 mei zal de Heilige Geest als een lopend vuur door Axel gaan. Letterlijk en figuurlijk, want die avond organiseert de werkgroep Samen één Heer “Axel in Vuur en Vlam”.

 

De avond begint om 20.30 uur met een tocht met de Vlam van Pinksteren langs 3 geloofscentra van Axel. Startend bij “Perron Zuid-Oost” van de RK Elisabethparochie aan de Stationsstraat, lopen we via de GKV en PKN kerken - waar de Vlam symbolisch wordt doorgegeven - richting de Watertoren. Daar hopen we rond 21.00 uur aan te komen.

 

Aansluitend vindt bij de watertoren vanaf 21.00 uur een gezamenlijke bijeenkomst rondom Pinksteren plaats. Er zal zang en dans zijn, woorden van de voorgangers van onze 3 geloofsgemeenschappen en het geheel zal worden omlijst met een spectaculaire vuur- en lichtshow!

 

Dit wil je niet missen! Zorg dus dat je erbij bent en mocht je niet in de gelegenheid zijn om met ons mee te lopen: geen probleem! Wij zorgen voor voldoende zitgelegenheid bij de Watertoren.

 

Meer info via de facebookpagina van Samen één Heer en de website van PKN Axel: www.facebook.com/sameneenheer en www.pknaxel.nl

 

 

emeritus pastoor Miel Erpelinck is vrijdag 13 april jl. overleden

Vrijdag j.l. is emeritus pastoor Emiel Erpelinck overleden. De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 21 april om 10.00 uur in de kerk van Philippine.

Hier vindt U nog een terugblik op het leven van Miel.

En het bericht van overlijden hier.

 

 

 

Geloofscursus module III opgeven.

U kunt zich al opgeven voor module III van de geloofscursus"liturgie en Sacramenten"
Voor alle geïnteresseerden is deze cursus aan te bevelen. De cursus is gratis en vind plaats in de grote zaal van het parochiecentrum in Terneuzen. De cursus wordt U aangeboden door het Sint Franciscus centrum.

Voor meer info hier....

Doopaanmeldingen

Beste mensen , 

Er zijn geen doop aanmeldingen voor 29 april in Philippine en Zuiddorpe.
Dit betekent dat er dan gewone zondagvieringen zullen zijn.

Beste groet, Niek

Film: Deux Jours, une nuit

Beste mensen,

in de bijlage vraag ik aandacht voor de film Deux Jours, une nuit.
Een film over de morele vraag: dief zijn van je eigen portemonnee of de medemenselijkheid verraden.
Er is plaats voor maximaal 40 mensen. Dus wees er snel bij om u aan te melden. 

Ik vraag ook uw medewerking om deze flyer door te sturen naar uw eigen achterban.
Wellicht dat binnen die kringen ook mensen interesse hebben in deze film. 

Alvast bedankt , mede namens mijn collega Ad van Loveren

Niek v Waterschoot

Wekelijks rozenkransgebed voor de Vrede voor de Elisabethparochie

Vanaf deze Advent zullen een heel jaar door we wekelijks op donderdag om 15.30 uur het rozenhoedje voor de Vrede bidden in de Mariakapel van de Emmauskerk te Terneuzen. 

Evangelie van de zondag

Johannes 10,11-18

Het Woord van God

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapsstal zijn. Ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”

Johannes 10,11-18

 

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))