Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

Feestelijke opening kerk Terneuzen

De verbouwingen van onze drie kerken zijn bijna achter de rug! Het openingsweekend is op 8, 9 en 10 september in de kerk van Terneuzen. Welkom! Lees meer over het feestelijke programma.
Jubileumjaar Fàtima

Vanaf zaterdag 13 mei is er maandelijks op de 13de van de maand tot en met 13 oktober een gebedsmoment. Wilt U hier aan deelnemen? Lees meer over het programma.

Film Alive inside

Op 5 september 2017 0m 19.30 uur wordt in perron zuidoost een film vertoond. Voor volledig programma zie hier.

Avond met Marinus van den Berg

17 oktober 2017 is er weer een avond met Marinus van de berg.
Gaat over: Hoe leef je jij leeftijd? Lees meer over programma hier

 

 

 

Fátima genadebeeld in Zeeuws-Vlaanderen

Het Fátima beeld komt naar Zeeuws-Vlaanderen en wel in de  basiliek van Hulst zal het beeld komen van 2 t/m 27 augustus. Er zijn ook diensten voor Fátima voor meer  info hierover.

 

 

 

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))