Spring naar hoofd-inhoud

Welkom op de website van de Elisabeth-parochie in Zeeuws-Vlaanderen.

“Marialof” te Philippine – 14 oktober, 15.00 uur.

Het “Marialof” was vorig jaar een succes.
Reden waarom op zaterdag 14 oktober het Cuyperskerkkoor weer een “Marialof” zal zingen in de Parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Philippine.
Hier voor meer info.

Mariakapel en stiltehoek

Vanaf maandag 25 september kunt u overdag gebruik maken van de Maria kapel en de Stiltehoek. De hoofddeur van de kerk is dan open. Iedere week kunt u hier terecht van maandag tot en met vrijdag . Als u de kerk zelf moet bezoeken dan dient u gebruik te maken van de ingang van het parochiecentrum.   

We willen kerk zijn voor mensen van nu.
In verbondenheid met elkaar willen we op eigentijdse wijze,
vanuit de Joods-christelijke bronnen en de katholieke traditie,
geloof leven, vieren en doorgeven in de samenleving.
Wij willen betrokken, inspirerend en vernieuwend leven
voor vrede, bevrijding en geluk van mensen,
naar het voorbeeld van Jezus.

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.
De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
(van de theoloog en publicist Okke Jager (1928-1992))