Regioblad november 2019

2 - Regioblad BELANGRIJKE ADRESSEN * Bureau van de Elisabeth-parochie Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen tel. 0115-616006 e-mail: bureau@eparochie.nl * Website: www.eparochie.nl * Parochiebureau Terneuzen, tel. 0115-612327 Indien u in dringende gevallen een van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt u het volgende gsm- nummer bellen: 06-53.99.78.50 * Pastoor Wiel Wiertz Steenstraat 22, 4561 AS Hulst tel: 06-42506424 e-mail: wwiertz@live.nl * Kapelaan Jochem van Velthoven Walstraat 4 4531 ED Terneuzen Telefoon: 0115 - 69 26 27 E-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com * Pastor mevr. M. Dieleman-Fopma Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen tel: 0115-694958 e-mail: marjandieleman@eparochie.nl * Pastor D. van Waterschoot Stern 24, 4553 CM Philippine tel: 0115-491990 e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl * Teamassistente: Bianca Ivens Werkzaam op het bureau Elisabethparochie Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. tel: 0115- 616006 * Parochiebestuur Elisabeth-parochie Secretariaat Bert Van Autrève Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen tel: 0115-850899 e-mail: bestuur@eparochie.nl Bankrekeningnr. NL86 RABO 0145 9190 99 * Bisdom Breda Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 4800 RN Breda tel: 076-5223444 e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl * Vicaris: drs. P.M.P. Verbeek, pr. Burg. Stulemeijerlaan 6 4611 EE Bergen op Zoom e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl Kantooruren: maandag en donderdag 9.30-14.00 uur * Adressen van de Parochiekerncommissies en van redactieleden van het Regioblad: zie pagina’s Parochiekernen. Dit Regioblad is een uitgave van de Elisabeth-parochie Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt vijfmaal per jaar. De redactie heeft het recht artikelen wel of niet te plaatsen, in te korten of te corrigeren. Anonieme brieven of artikelen worden niet geplaatst. Verspreiding In ca. 7700 gezinnen in bovengenoemde parochie. Redactieleden * F. de Prenter (Terneuzen) * J. Oude Kempers (Axel) * Pastor N. van Waterschoot * L. van den Bosch-Dutrée (Terneuzen) * R. Vermoet (eindredactie) Tekeningen Colin Schoone, Red@ctie Service Foto’s Diverse vrijwilligers Algemeen redactie-adres Redactie Regioblad p/a Churchilllaan 168, 4532 MG Terneuzen, tel: 06-51851704 e-mail: rob@scheldexpress.nl Grafische verzorging ScheldeXpress tel. 0115-700 525 Bezorging Een zeer groot aantal vrijwilligers in de gehele Elisabeth-parochie Berichten voor de website en het Regioblad: rob@scheldeXpress.nl Facebook eparochiezeeuws-vlaanderen C O L O F O N VOLOP NIEUWS Ook in dit Regioblad weer allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden. Uiteraard over de advent en kerstmis. Ook de gewijzigde aanvangstijden van de vieringen in het weekend komen aan bod en natuurlijk ook de nieuwe regeling voor het ontvangen van het Regioblad. In Philippine staan de Lessons en Carols weer op het programma en er zijn kerstsamenzangavonden. Ook lees je alle over een jongerenbedevaart naar Rome die door het bisdom wordt georganiseerd en verder zijn er een groot aantal bijeenkomsten gehouden waarvan we een korte terugblik laten zien. Kortom de parochie leeft volop. Namens de redactie wens ik u Zalige Kerstdagen en alvast een gelukkig 2020. Rob Vermoet BIJ DE VOORPLAAT KERST In de 70-er jaren stond deze madonna met kind als borduurpakket in de Ariadne. Het borduurwerk is 60cm x 86cm groot en geborduurd met wol in halve kruissteek. Het is een detail van een zeer beroemd gebrandschilderd glas-in- loodraam uit het jaar 1330, in de voormalige abdijkerk in het Zwitserse stadje Königsfelden (bij Brugg) in het kanton Oberland. Dit raam heeft als titel de Verkondiging aan de herders van de geboorte van Christus. Mijn vrouw heeft enkele jaren dagelijks aan dit werk geborduurd. J.O.K. COME HOME, GO ROME! Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome. Wat kun je verwachten? Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen zijn daarom vereist, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland. Praktische informatie vind je op de website van de parochie. Ik zou het super vinden als we ook met enkele Zeeuws-Vlaamse jongeren Rome kunnen gaan ontdekken! Kapelaan Jochem van Velthoven

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=