Regioblad april 2019

4 - Regioblad KAPELAAN JOCHEM VAN VELTHOVEN, WIE IS DIE MAN? Na een half jaar werken op de vette klei en de zandruggen van Zeeuws-Vlaanderen maken wij samen met de kapelaan de balans op van deze eerste periode. Enkele vragen waren het uitgangspunt voor een bijzonder hartelijk gesprek met een op onze parochie zeer betrokken kapelaan. We noemden elkaar bij de voornaam, hetgeen het gesprek ten goede kwam. Hoe komt kapelaan Van Velthoven in Zeeuws-Vlaanderen verzeild? Je kunt bij de kerk niet solliciteren naar vacatures. De bisschop kan je vragen om een bepaalde plaats in te nemen. Dit gebeurde. De bisschop belde hem en vroeg om een gesprek. Jochem voorvoelde dat aan hem gevraagd zou worden om een nieuwe standplaats in te nemen. Hier kun je als priester “nee” op zeggen, maar je hebt ook gehoorzaamheid aan de bisschop beloofd. Dus de keuze was snel gemaakt. Jochem was net 40 jaar geworden. Hoe bijbels is het om na 40 jaar net als Mozes je thuis te vinden. Was dit het beloofde land voor deze kapelaan? Was Zeeuws-Vlaanderen het land van melk en honing? Jochem van Velthoven kapelaan in Zeeuws-Vlaanderen , een man die zegt : “What you see is what you get!” Een gesprek over een half jaar in ons landje apart. Hoe kunnen we alle gelovigen bereiken? Is de website en het zondagse mededelingenblad samen met het Regioblad voldoende? Jochem geeft aan dat elkaar ontmoeten heel belangrijk is, zo is hij vanaf het eerste begin op huisbezoek gegaan. Wil je een gesprek, vraag het aan. Ontmoet elkaar na de mis. Heb je ideeën om goed contact met elkaar te hebben, geef het aan. Jochem wil graag het gesprek aan gaan. We vergelijken onze parochie met zijn vorige standplaats. Een belangrijk verschilpunt noemt de kapelaan dat de mensen hier vaker een inhoudelijke en reflectieve reactie geven op de preek. Mensen lijken hier ontvankelijker te zijn voor het Woord. Zou dit samenhangen met de Z-Vlaamse mentaliteit? Ook merkt Jochem op dat er in Zeeuws-Vlaanderen meer jeugdige kerkbezoekers zijn. Tieners, jongeren en jonge gezinnen is een van de belangrijke werkvelden die de kapelaan mee kreeg bij zijn benoemingsbrief. Maar …. Hoe betrek je jongeren bij de kerk? Het beginpunt moet zijn: de ander zien! Dat geldt dat voor alle mensen. Iedereen wil graag gezien en gehoord worden. Maak daarom contact, laat je geraakt worden door de ander en kom in actie. Spreek de tieners en jongeren aan. Jezus deed het ook zo. Hij zag de ander en maakte verbinding zo blijkt uit de vele Bijbelverhalen. We moeten proberen te leven zoals Hij ons voor deed. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wel de essentie van ons geloof. Vaak leren we onze kinderen, ‘samen delen, samen spelen’, maar van leerlingen van Jezus wordt meer gevraagd. Doe goed voor de ander, zonder hier iets voor terug te verwachten. Speel en deel met hen die juist niets kunnen teruggeven. Dit geven maakt je rijker. Laat de tieners en jongeren weten dat je ze ziet. Dit kan in de kerk, op bijeenkomsten, maar ook gewoon op straat, in de winkel. Zie de ander, laat je raken en kom in beweging. Zo werd er op 23 maart een speciale viering voor jongeren in de kerk van Terneuzen gehouden, met getuigenis van een deelnemer aan de WereldJongerendagen in Panama. Ook zal er op 6 juli een gezinsdag worden georganiseerd bij de strandkerk in Cadzand. De kapelaan heeft het voornemen om met de scholen voor V.O. in onze streek in gesprek te gaan, ook wil hij het primair onderwijs bereiken door overleg met de koepelorganisaties en de basisscholen. Voor ons als gelovigen is de Bijbelse opdracht: “Wees het zout der aarde”. Laat zien dat wij de smaakmakers zijn. Getuig van je geloof in woord en in daad. We leven in een maakbare wereld waarin alles kan. Soms moet je de vraag stellen of we dat allemaal maar moet willen of kunnen. Ethische kwesties vragen om gezond verstand en om toetsing aan de bijbel. God wil dat ieder mens gelukkig is. Het is een belangrijke opdracht van de kerk om mensen te helpen in hun noden. Met een ruim hart willen wij als kerk plaats bieden aan alle mensen, in het bijzonder aan hen die moeite hebben met de omstandigheden waarin ze leven. Het is niet aan de kerk om te (ver)oordelen. Respect voor je naaste en niet naast, maar met elkaar leven is de basis. Oecumene en samenwerking Er is verschil tussen de verschillende christelijke kerken. Laten we vooral kijken naar wat ons verbindt, maar de verschilpunten niet uit de weg gaan. Als we zien waarin we verschillen geeft dat een goede voedingsbodem om aan eenwording te werken. De verschillen verdoezelen geeft onduidelijkheid. Samenwerken terwijl er verschillen zijn, geeft oecumene. Als voorbeeld noemt Jochem de herdertjestocht en de ‘passion’ van Axel waarin Gereformeerd, protestant en katholiek samenwerken vanuit wat ons bindt. Het is belangrijk om samen met de andere kerken te bouwen aan de ene Kerk van Christus. We mogen weten dat wij onderdeel zijn van een wereldkerk, meer dan twee miljard mensen op aarde geloven in Jezus Christus! Het is belangrijk dat wij elkaar ruimte geven in de Kerk van Jezus. Dit geldt evenzeer voor de verschillende stromingen in onze kerk, als ook voor mensen uit andere landen met andere culturen. Hoe verschillend we Goddank ook zijn, we hebben één oriëntatiepunt en dat is Christus! Hij verbindt ons en brengt ons als gemeenschap samen. In Terneuzen zijn we begonnen met een eucharistieviering op zaterdag. Dit aanbod komt voort uit de wens om in de zaterdagavondviering andere groepen aan te spreken, bijvoorbeeld de vele arbeidsmigranten, de Antilliaanse gemeenschap, noem maar op. Hoe mooi zou het zijn als deze vieringen gekleurd worden Foto: Camile Schelstraete

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=