Kindernevendienst laat kinderen groeien

Kindernevendienst laat kinderen spelenderwijs groeien in hun geloof en maakt dat kinderen zich thuis voelen in de kerk. Tijdens de kerkdienst gaan de kinderen tot ongeveer twaalf jaar samen naar een andere ruimte in de kerk. Daar staat een grote tafel klaar met knutselspullen. Midden op de tafel wordt een kaars gezet, die in de kerk is aangestoken.

De leiding van de kindernevendienst vertelt een verhaal uit de Bijbel, aangepast aan de belevingswereld van de kinderen. Daarna wordt er samen gepraat over het verhaal. Afsluitend spelen de kinderen een spel of wordt er gekleurd, geknipt of geplakt. Na de collecte in de kerk komen de kinderen terug in de kerk en laten zij zien wat ze hebben gemaakt. Daarna gaan zij terug bij hun ouders of verzorgers zitten. De Dienst van de Tafel vangt aan.