Rooster Kindernevendiensten

Parochiekern Noord (Emmaüskerk, Terneuzen):

Tijdens de zondagvieringen is er kindernevendienst op de laatste zondag van de maand (juli en augustus uitgezonderd).

In de vasten- of veertigdagentijd is er iedere zondag kindernevendienst. De kinderen leven stap voor stap toe naar Pasen. Ook in de adventstijd is er elke zondag kindernevendienst. De kinderen werken samen aan een project.

Parochiekern Zuidwest (Heilige Maria Hemelvaart, Philippine):

In de vasten- of veertigdagentijd is er iedere zondag kindernevendienst. De kinderen leven stap voor stap toe naar Pasen. Ook in de adventstijd is er elke zondag kindernevendienst. De kinderen werken samen aan een project. 

Aankondigingen van de kindernevendiensten worden ook via de basisscholen verspreid.