Activiteiten voor kinderen, jongeren en gezinnen

Kapelaan Jochem van Velthoven verzorgt het pastoraat van jonge gezinnen, tieners en jongeren. Er zijn verschillende activiteiten voor deze doelgroep. Een terug- en vooruitblik:

Jongeren en de uitdagingen in het geloof

Op 26 januari zijn we samengekomen om met de jongeren in Panama (WereldJongerendagen) te waken en te bidden. Na de eucharistieviering heb ik een lezing verzorgd over het thema van de WJD en hebben we gekeken naar de livebeelden uit Panama, het WJD lied gezongen en een korte wake gehouden. 

Op 9 februari was er een jongerenbijeenkomst in Breda met als thema ‘jongeren en de uitdagingen in het geloof’. De jongeren werden uitgenodigd en uitgedaagd om met elkaar te spreken over het geloof, de kansen, moeilijkheden, mogelijkheden – uitdagingen in deze tijd in onze samenleving. Wist u dat er zich bijna 100 jongeren zijn gekomen? En dat de meeste jongeren van buitenlandse afkomst zijn? Het laat zien dat wij een wereldkerk zijn en dat de jongeren van ons bisdom niet langer alleen meer Nederlandse wortels hebben, maar dat de jongeren grenzen overstijgen en vanuit het buitenland in Nederland een nieuwe toekomst bouwen, ook voor onze kerk. 

Life-Teen

Op 10 februari zijn we in Breda met Life-Teen gestart. Life-Teen is een beweging binnen de RK-Kerk, met als missie: ‘tieners dichter bij Christus brengen’. Zelf heb ik Life-Teen leren kennen op het Europees Tiener Zomerkamp in Helvoirt, waar we jaarlijks met 120 tieners op kamp gaan. Dit jaar is het Life-Teen zomerkamp van 5 tot en met 10 augustus (http://www.lifeteen.nl/nl/summercamp_nl.html). Ook in Zeeuws-Vlaanderen willen we op termijn een Life-Teen groep opzetten, maar de voorbereiding vraagt eerst gebed; want niet wat ik wil, maar ‘Uw wil geschiede’. 

Maar er zijn natuurlijk ook tienerprojecten in onze eigen parochies, zoals bijvoorbeeld het tienerfestival 22 februari in Koewacht; Tieners onderweg met als thema ‘Bij wie is je hart? ‘ Wellicht zijn er nog meer tiener- en jongeren activiteiten in Zeeuws-Vlaanderen, laat het me weten - graag doe ik met jullie mee!

Jonge gezinnen

In maart zijn er verschillende bijeenkomst voor jonge gezinnen. Zo organiseren wij op 17 maart in de Paulusabdij te Oosterhout een dag voor het hele gezin. Ook is er een speciaal programma voor tieners en jongeren. Op zaterdag 6 juli willen we een gezinsdag organiseren in Cadzand en zo halen we de activiteiten ook naar Zeeuws-Vlaanderen. 

Voor de bruidsparen en jongehuwden organiseren we op 24 maart een speciale dag in Roosendaal. Hiervoor hebben we alle bruidsparen en de jonggehuwden in Zeeuws-Vlaanderen en heel ons bisdom van de afgelopen vijf jaren uitgenodigd. 

Biddende Moeders

Tot slot wil ik alle moeders uitnodigen. Ik weet ook van mijn eigen moeder dat ze voor mijn broer en zijn gezin en voor mij bidt. Ik denk dat ouders altijd zullen bidden voor hun kinderen. Maar het kan zomaar zijn dat na het bidden, de zorgen nog steeds blijven en dan kunt u zich afvragen wat we kunnen doen? Feitelijk geven we vaak met de éne hand het probleem aan God en nemen we het met de andere hand weer terug. Tijdens de gebedsbijeenkomsten van Biddende Moeders worden de namen van de kinderen, die op een papiertje geschreven staan, symbolisch in een mandje aan de voet van het kruis gelegd. We vertrouwen onze kinderen en problemen aan Hem toe... en laten ze ook bij Hem. Op donderdag 14 maart komt Wies Mom hier mee over vertellen in het parochiecentrum van Terneuzen. De middag begint om 13uur (inloop 12:45uur) en duurt tot 15:30uur. U bent van harte welkom, graag ontvang ik uw aanmelding per email – dan weten we hoeveel moeders we mogen verwachten (kapelaanvanvelthoven@gmail.com).

Save the date

·      zondag 14 april – Palmzondag. Dan komen alle tieners en jongeren van ons bisdom samen in Breda en spreken samen met bisschop Liesen over het nieuwe thema van de WereldJongerendagen. 

·      Zaterdag 11 mei – Theater in de Kerk. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 26 jaar komen in Bergen op Zoom samen om in één dag een complete theaterproductie te realiseren ‘Daniël e de leeuw’. Heb jij nog theatertalenten?? 

·      Maandag 10 juni – 2dePinksterdag Laaiend Vuur 

·      Zaterdag 29 juni – Geloofsfeest voor kinderen (8-12jaar)

·      Zaterdag 6 juli – gezinsdag Cadzand

·      5-10 augustus – Life-Teen Zomerkamp in Helvoirt

·      20-22 september – Misdienaars & Acolietenweekend Oudenbosch of Hoeven

·      12-19 oktober – bisdombedevaart Italië (speciale actie voor jongeren!)

Meer info: Kapelaan Jochem van Velthoven (kapelaanvanvelthoven@gmail.com)