Ouders en doopcatechese

De voorbereiding op de doop is zeker geen loodzwaar en saai traject, met alleen ‘eenrichtingsverkeer’. Er ontstaat een eigentijds geloofsgesprek.

Tijdens de ouderavonden gaan leden van de werkgroep doopvoorbereiding en de pastores met de doopouders in gesprek. Zowel de praktische invulling van de doopviering als de betekenis van de symbolen die horen bij een doopviering komen aan de orde. Maar ook worden ervaringen uitgewisseld, zoals de vreugde, het wonder, en de pijn van geboorte. Samen even stil staan: wat betekent het je kind te laten dopen? Waarom kies je daarvoor in deze tijd?

De ouderavonden zijn steeds op maandagavond, van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname aan beide ouderavonden is verplicht. De doop kan niet doorgaan zonder deze voorbereiding.

De ouderavonden vinden plaats in Terneuzen, in het parochiecentrum van de Emmaüskerk, Alb. Thijmstraat 2, gelegen naast de Emmaüskerk (deur links) tegenover verzorgingshuis 'De Blide'.