Regioblad november 2021

UITGAVE VAN DE ELISABETH-PAROCHIE MIDDEN-ZEEUWSCH-VLAANDEREN REGIO BLAD 21e jaargang Nr. 4 - november 2021

2 - Regioblad BELANGRIJKE ADRESSEN * Bureau van de Elisabeth-parochie Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen tel. 0115-616006 e-mail: bureau@eparochie.nl * Website: www.eparochie.nl * Parochiebureau Terneuzen, tel. 0115-612327 Indien u in dringende gevallen een van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt u het volgende gsmnummer bellen: 06-53.99.78.50 * Pastoor Wiel Wiertz Steenstraat 22, 4561 AS Hulst tel: 06-42506424 e-mail: wwiertz@live.nl * Pastor Marjan Dieleman-Fopma Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen tel: 0115-694958 e-mail: marjandieleman@eparochie.nl * Pastor Niek van Waterschoot Stern 24, 4553 CM Philippine tel: 0115-491990 e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl * Teamassistente: Bianca Ivens Werkzaam op het bureau Elisabethparochie Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. tel: 0115- 616006 * Parochiebestuur Elisabeth-parochie Secretariaat Bert Van Autrève Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen tel: 0115-850899 e-mail: bestuur@eparochie.nl * Bisdom Breda Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 4800 RN Breda tel: 076-5223444 e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl * Vicaris: Paul Verbeek, pr. Burg. Stulemeijerlaan 6 4611 EE Bergen op Zoom e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl Kantooruren: maandag en donderdag 9.30-14.00 uur * Adressen van de Parochiekerncommissies en van redactieleden van het Regioblad: zie pagina’s Parochiekernen. Dit Regioblad is een uitgave van de Elisabeth-parochie MiddenZeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt viermaal per jaar. De redactie heeft het recht artikelen wel of niet te plaatsen, in te korten of te corrigeren. Anonieme brieven of artikelen worden niet geplaatst. Verspreiding In ca. 2.000 gezinnen in bovengenoemde parochie. Redactieleden * Frank de Prenter (Terneuzen) * Jos oude Kempers (Axel) * Lilian van den Bosch-Dutrée (Terneuzen) * Niek van Waterschoot * Rob Vermoet (eindredactie) Tekeningen Colin Schoone, Red@ctie Service Foto’s Diverse vrijwilligers Algemeen redactie-adres Redactie Regioblad p/a Churchilllaan 168, 4532 MG Terneuzen, tel: 06-51851704 e-mail: robvermoet@zeelandnet.nl Grafische verzorging Pieters Media B.V. Bezorging Een zeer groot aantal vrijwilligers in de gehele Elisabeth-parochie Berichten voor de website en het Regioblad: robvermoet@zeelandnet.nl C O L O F O N EEN NIEUW BEGIN… Elk jaar vieren we op 25 december de geboorte van Jezus, de geboorte va nieuw leven. Elk jaar krijg je dus als het ware de kans om met een schone lei te beginnen. Maar zo simpel ligt het volgens mij niet. Want als je zomaar domweg opnieuw begint zonder eens achterom te kijken naar wat er goed of fout ging in het verleden, dan kun je weleens raar op je neus kijken. De geschiedenis is dus vaak een baken voor de toekomst. Zo gaat het ook in de kerk. Kapelaan Jochem is verdwenen. En binnenkort maken we kennis met onze nieuwe kapelaan Rojas Romero. Deze zomer leek het wel alsof we corona vaarwel konden zeggen, maar het tegendeel is inmiddels waar. Ook een nieuw begin. Je kunt je dan afvragen of niets van de geschiedenis geleerd hebben. In dit nummer van het Regioblad uiteraard zaken die te maken hebben met het nieuwe begin, het hoogfeest van Kerstmis. En ook een aantal mooie terugblikken uit de recente geschiedenis van de Elisabethparochie. Graag wens ik u mede namens de redactie zalig en voorspoedig Kerstmis. Rob Vermoet BIJ DE VOORPAGINA Een adventskrans maken is een heel karwei. Ter voorbereiding op de advents- en Kersttijd waren de drie ‘bloemenmeisjes’ van de Zuiddorpse kerk onlangs een hele middag flink in de weer. Inge de Buck, Marie-José de Clerque en Els van de Vijver waren druk bezig met het vlechten, knippen en opsteken van hortensia’s, distels , nobilis, eucalyptus, steeneik, skimmia, groen van naaldbomen en mos tot een perfecte adventskrans. Dat zo’n werkje geen sinecure is, bleek wel uit het feit dat er heel veel groen op de tafel lag en er werd geknipt, gepast en gemeten. Deze drie vrouwen waren er van half twee tot vier uur druk mee bezig. In de kerk was een werktafel opgesteld. Met vereende krachten werd er gewerkt. Het resultaat mag er dan ook zijn. Prachtig werk dat in een leuke sfeer in de kerk werd gemaakt, terwijl de november regen op het dak tikt. We kunnen in de kerk deze vrijwilligers -die altijd op de achtergrond werken- absoluut niet missen. VOORAANKONDIGING AVOND KERK EN VLUCHTELING ZEEUWSCH-VLAANDEREN Op dinsdag 15 februari 2022 organiseert de Stichting Kerk en Vluchteling een avond met politieke partijen uit Terneuzen. Na de inloop vanaf 19.00 uur begint de avond om 19.30u in de Emmaüskerk in Terneuzen. Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe wet inburgering van kracht. We horen graag van de politieke partijen uit de raad wat hun visie is op het lokale vluchtelingenbeleid. De avond is vrij toegankelijkvoor alle belangstellenden.

Regioblad - 3 van de pastores 25 JAAR WERKZAAM IN HET PASTORAAT Op 1 november jl. mocht ik mijn 25-jarig jubileum als pastoraal werker vieren. Op zo’n dag nemen gedachten en herinneringen je mee op een reis door de tijd. En spontaan dacht ik ‘is het al zolang?’ Eigenlijk begon het 26 jaar geleden toen ik voor studie en stage naar Tilburg ging en door bisschop Muskens in het bisdom Breda welkom werd geheten. En op 1 november 1996 begon voor mij een nieuwe levensfase als pastoraal werker van ons bisdom. De feestdag Allerheiligen heb ik toen meegevierd in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen want ik was benoemd tot pastoraal werker voor de parochies op Walcheren. Tot 2009 heb ik er met veel plezier gewerkt, toen ik een nieuwe benoeming ontving voor de toen nog 13 parochies van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. In 2019 werd deze benoeming uitgebreid. Sindsdien maak ik deel uit van het ene pastorale team voor de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Zoveel is er gebeurd in de afgelopen 25 jaar. Diepgrijpende veranderingen zoals fusies van parochies, kerksluitingen, maar ook het lief en leed van mensen die ik mocht ontmoeten en begeleiden. Steeds weer grenzen verleggen, ontdekken, leren en ervaren wat mogelijk is. Ik leerde te werken vanuit een ‘spiritualiteit der mogelijkheden.’ Allerheiligen – een mooie dag om een jubileum te vieren. Samen met al onze heiligen die voor mij hele inspirerende en trouwe tochtgenoten zijn geweest. Voorbeelden ook van samen-kerk-zijn in een zich steeds veranderende wereld en samenleving. Mensen uit het verleden, mensen van het heden, die me er steeds weer aan herinneren dat ik ‘op heilige grond sta.’ Tijdens de eucharistieviering op Allerheiligen in de basiliek te Hulst hebben wij het verhaal gelezen van Mozes en zijn godservaring bij de brandende doornstruik. (Exodus 3, 1-6) En net als bij Mozes klonk er ook in mijn leven en werken op vele momenten Gods stem die zei: ‘Ralf, trek je SANDALEN uit want de grond waar je staat is heilig.’ Maak helemaal contact met God die jou nabij wil zijn. Heb eerbied voor mensen, voor al je medeschepselen. Wat je doet, wat je meemaakt, wat mensen met jou delen: het is groter dan jijzelf. Dit heb ik mogen ervaren in de afgelopen 25 jaar: in ontmoetingen, in vreugde en verdriet, in de stilte. Waar God in ons samen-onderweg-zijn de ruimte krijgt, daar leven, werken en geloven wij op heilige grond: de grond van een geloofstraditie die ons draagt, de wereld van nu die van ons verwacht ons geloof op een eigentijdse manier te beleven en uit te dragen. Traditie en onze tijd worden bij elkaar gehouden door de stilte van ons hart dat altijd de plaats zal zijn van onze persoonlijke godsontmoeting. Met een hartelijke groet, Ralf Grossert p.w. RALF GROSSERT 25 JAAR PASTORAAL WERKER Dit jaar hebben we al enkele jubilea en andere speciale gelegenheden in onze parochie gehad. Denk aan het 30-jarige priesterschap van de pastoor, het jubileum van Katrien Van de Wiele, het afscheid van kapelaan Van Velthoven en de komst van de nieuwe kapelaan Rodrigo Rojas Romero. Nu is Ralf dan aan de beurt. 25 jaar pastoraal werker, waarbij hij sinds 1 november 2009 werkzaam is in de parochie heilige Maria Sterre der Zee. Hiervoor was hij werkzaam op Walcheren. Na even in Hulst te hebben gewoond is Ralf naar Kloosterzande verhuisd. In heel de parochie is hij een graag geziene pastor, maar in Kloosterzande heeft hij toch wel een streepje voor. “Kom niet aan onze pastor!” Ralf heeft veel contacten met de diverse parochiekernen. Tevens is hij de pastor die zich bezighoudt met de voorbereidingen van het H. Vormsel. Maandag 1 november staan wij stil bij zijn zilveren jubileum in de basiliek van Hulst. Na de viering drinken we weer een kopje koffie en kunt u Ralf feliciteren. Namens de pastores en het parochiebestuur van de parochie heilige Maria Sterre der Zee, Cecile van Tiggelen, vicevoorzitter parochie heilige Maria Sterre der Zee Bron: Tintinnabulum Foto: Jaap Klok

4 - Regioblad AAN IEDERE GEÏNTERESSEERDE IN CHRISTELIJK GELOVEN VANDAAG Na vele jaren in stilte te hebben gewerkt, ben ik eindelijk begonnen met het geven van lezingen over de vrouw, aan wie ik mijn promotie onderzoek in Nijmegen mocht wijden in 2017. Ik heb 3 jaar geleden beloofd aan enkelen onder u dat ik daarover zou spreken en nu zie ik daartoe de kans. Op woensdag 8 december om 19 u mag ik u een power point presentatie voorstellen in de Emmaüskerk te Terneuzen over het thema ‘Geloven in spannende tijden’. Zelfs tijdens de Terreur (1792 – 1794), onder de Franse Revolutie, inspireerde een adellijke Bretonse, Adélaïde Marie Champion de Cicé, vrouwen en mannen van haar tijd tot een vurig christelijk en religieus leven. Hier rijst de vraag: kan dit verhaal ons helpen in de moeilijkheden en spanningen van deze tijd? Ik hoop dat wij hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dr. N.J. Polet LESSONS & CAROLS PHILIPPINE In weerwil van alle onzekerheden die de coronapandemie nog steeds teweegbrengt, hoopt de Elisabethparochie dit jaar weer een ‘Ceremony of Lessons and Carols’ te kunnen houden. Deze Dienst van Bijbellezingen en Kerstliederen wordt voor het eerst in samenwerking met de Protestantse Gemeenten Sluiskil, Sas van Gent, Philippine en Hoek georganiseerd en zal zijn op: zondag 12 december om 15:00 uur in de RK Kerk te Philippine. Traditiegetrouw verleent het ZeeuwsVlaams Kamerkoor onder leiding van Pascal Lestaeghe zijn medewerking. Het orgel wordt bespeeld door Erwin Neve. De toegang is vrij. Houd alstublieft rekening met de op dat moment geldende coronamaatregelen. Bij de ingang zal naar de QR-code worden gevraagd. Tijdens de Dienst wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Ook dit jaar is er na afloop verkoop van kaarsen en andere artikelen ten bate van Amnesty International. Kerstwandeling zondag 19 december Een unieke ervaring om het kerstevangelie te beleven, georganiseerd door een aantal gezamenlijke kerken in Terneuzen. Op zondagmiddag worden mensen die zich hebben opgegeven opgewacht door een verteller, die hen meeneemt langs 11 verschillende scenes uit het kerstverhaal. De boodschap van de geboorte van Jezus wordt op deze manier zeer beeldend verteld. Er zijn dialogen, liedjes, muziek, toneel enz.. De verteller neemt je mee in een tocht die ruim een uur duurt, langs al deze scenes, die gespeeld worden door leden van de 5 deelnemende kerken. De route zal gaan door de ‘oranjebuurt’, de wijk waar de Goede Herder kerk staat. Er zullen verschillende groepen meegaan met een verteller, van 16.00 uur tot 19.00 uur. We hopen dat dit een onvergetelijke ervaring wordt voor jong en oud! Opgave bij Bianca Ivens lopen: bureau@eparochie.nl. BIJ DE BUREN IN DE ANDREASPAROCHIE OP DE KOFFIE In Oostburg bestaat sinds oktober de mogelijkheid voor mensen om even aan te schuiven voor een bakkie koffie en een praatje. Het is een initiatief van de Andreas-parochie/PKC Oostburg-Groede en de PKN Oostburg. Voorlopig is de inloop in het Kerkcentrum van de PKN tijdens de Oostburgse markt op woensdag. Mogelijk komen er ook activiteiten in de Eligius-kerk van Oostburg. De ochtenden worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers/sters vanuit de PKN-kerk en de katholieke kerk. Dominee Aart van Houweling en pastor Niek van Waterschoot zijn beurtelings aanwezig op de ochtenden.

Regioblad - 5 VASTENAKTIES 2021 EN 2022 Het was dit jaar weer niet eenvoudig voor de Vastenaktie. Veel activiteiten die we normaal uitvoeren tijdens de campagne konden vanwege corona niet doorgaan. Geen ontmoetingsmaaltijden, geen concerten, geen boekenbeurs, geen taartenverkoop en fancy fair. De vrijwilligers van de Vastenaktie hadden er een hard hoofd in om het gestelde doel (e50.000! ) voor Sibusiso te halen. Maar in september kregen we het volgende bericht van de landelijke Vastenaktie: “Beste vrijwilligers, jullie hebben ontzettend hard gelopen voor het Vastenactie project ‘Social Skills Training Sibusiso’ in Tanzania. Wij zijn ontzettend blij met jullie inzet, doorzettingsvermogen en enthousiasme en trots op het resultaat! Zeker in deze moeilijke tijd hebben we hier veel respect voor! Definitieve actieopbrengst: e25.240,- . Dit bedrag wijkt minder dan 25% af van de verwachte actieopbrengst, waardoor wij het bedrag zullen aanvullen tot 100% van de verwachte actieopbrengst. Dit in verband met de Corona crisis. Het totaalbedrag voor jullie project komt uit op: e 50.250,-“. Dankzij de vele particuliere giften via de bank, de vastenwinkel in de Noordstraat in Terneuzen en de royale bijdrage van de caritas van Overslag konden we dit bedrag uiteindelijk toch schenken aan Sibusiso. Ook in 2022 zullen we Sibusiso vanuit Zeeuws-Vlaanderen met de Vastenaktie blijven steunen. De aanvraag is inmiddels weg en we wachten op de definitieve goedkeuring van Vastenaktie. We verwachten dat deze goedkeuring zal worden verleend. En met de drie parochies zetten we opnieuw hoog in: e50.000,00. En we hopen natuurlijk dat de coronabeperkingen in 2022 tijdens de campagne minimaal zijn. Want zo kunnen we weer optimaal samen werken aan een goede opbrengst voor Sibusiso. Met plezier, een stukje gezelligheid en een fijne ambiance. Dat is ook Vastenaktie: het goede doen op een prettige manier. KAARSEN EN KERSTKAARTEN VERKOOP T.B.V. AMNESTY INTERNATIONAL Komende Adventszondagen willen we weer , met inachtneming van de coronamaatregelen, Kerstkaarten en kaarsen verkopen aan het eind van de dienst in de kerk van Philippine en Terneuzen. Evenals tijdens de Lessons & Carols. Warm aanbevolen! Marieke Coppejans en Jeanine de Maat. KYRIE ELEISON In die stal was Uw wiegje een houten bak, Waar eerder een koe of schaap zijn neus in stak. De keizer beval om mensen te tellen, het volk moest op pad. Op weg naar hun geboortestad. Uw ouders waren noodgedwongen hier Ze deden dat niet bepaald voor hun plezier. Op bevel van heersers, wapens en duistere machten…… Ook in onze tijd, drommen mensen, die een betere tijd verwachten. Heeft de mensheid dan niets geleerd in al die lange jaren? Of kan iemand mij dit onrecht verklaren? Misschien kunt U dit jaar beter niet komen, goddelijk Kind. Racisme, angst en haat, velen zijn door vooroordelen verblind. Het lijkt of de wereld U allang is vergeten, Willen we wel van vrede en gerechtigheid iets weten? Het schrijven van rapporten of een top in New York of Parijs Wij bidden U, voor iedereen op aarde: Kyrie eleis Er is nog enorm veel te doen op aard’ Maar wat is het voor ons waard? In Irak lijken de machthebbers, de Taliban, niet goed wijs Geef ons vrede en hen de wijsheid en het inzicht: Kyrie eleis. Of moeten we wat anders verwachten dit jaar? Wellicht een Kind. Dat na vele marteljaren, opnieuw doornen en een kruishout vindt? We zitten met de handen in ons haar Vertrouwend op wijsheid in het nieuwe jaar. Jos oude Kempers

6 - Regioblad VIERINGEN IN DE BLIDE EN TER SCHORRE DE BLIDE: nog geen informatie over hervatting van de vieringen. Wel is de tv-verbinding weer hersteld! TER SCHORRE OM DE 2 WEKEN OP ZONDAG OM 10.30 UUR Voorganger: Rudolf Dekker 28 november, 12 december, 26 december, 9 januari 2022, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart Alle vieringen in de verzorgingshuizen zijn onder voorbehoud van eventuele maatregelen betreffende Corona. KOORROOSTER NOORD Zondag 28 november The White Group Zondag 12 december Gemengd koor Zondag 19 december Gemengd koor Vrijdag 24 december 21.00 Gerard / Emmaüskoor Zondag 9 januari 2022 The White Group Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl) Elke dinsdag om 8.30 uur getijdengebed in Terneuzen Alle genoemde vieringen zijn onder voorbehoud, gezien de onzekerheden rond de lockdown en alle overige regeringsmaatregelen rondom het Coronavirus. De recente ontwikkelingen vindt u steeds op de website. UITVAART VERZORGING J.J.M de Voogt Verzorging van begrafenis/crematie volgens uw persoonlijke wens • Thuisopbaring met gebruik van koeling mogelijk • DAG EN NACHT BEREIKBAAR KOKKELDREEF 1 4533 DD TERNEUZEN TEL. 0115-612937 BBG: 06-21837273 WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL Datum Zondag 5 december Donderdag 9 december Vrijdag 10 december Zaterdag 11 december Ipv 4 december Zondag 12 december Zondag 19 december Dinsdag 21 december Donderdag 23 december Vrijdag 24 december Zaterdag 25 december Zondag 26 december Vrijdag 31 december 2e zondag van de Advent Internationale viering 3e zondag van de Advent 4e zondag van de Advent Oec. Kerst Kerst Kerstavond Eerste Kerstdag Tweede Kerstdag Oudjaar PLAATS Zuiddorpe Philippine Terneuzen 't Verlaet - Westdorpe De Redoute - Sas van Gent Terneuzen Zuiddorpe Philippine Terneuzen Zuiddorpe Philippine Terneuzen De Vurssche - Axel Vremdieke - Hoek 't Verlaet - Westdorpe De Redoute - Sas van Gent Philippine Zuiddorpe Terneuzen Zuiddorpe Philippine Terneuzen Geen vieringen Terneuzen TIJD 11.00 uur 9.30 uur 11.00 uur 18.30 uur 18.30 uur 19.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 10.00 uur 14.30 uur 18.30 uur 15.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 21.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 17.00 uur VOORGANGER P.W. N. v. Waterschoot P.W. N. v. Waterschoot Pastoor W. Wiertz P.W. N. v. Waterschoot P.W. N. v. Waterschoot Pastoor W. Wiertz P.W. K. van de Wiele P.W. v. Waterschoot Bisschop Liesen P.W. M. Dieleman R. Dekker P.W. M. Dieleman Pastoor W. Wiertz P.W. M. Dieleman P.W. M. Dieleman Pastoor W. Wiertz P.W. M. Dieleman P.W. N. v. Waterschoot P.W. M. Dieleman P.W. M. Dieleman P.W. N. v. Waterschoot Pastoor W. Wiertz Pastoor W. Wiertz

Regioblad - 7 AFSCHEID KAPELAAN JOCHEM VAN VELTHOVEN In het weekend van 16 en 17 oktober hebben wij afscheid genomen van kapelaan Jochem van Velthoven, die benoemd is als pastoor van de Catharinaparochie te Oosterhout. Op zaterdagmiddag was er een korte viering met gebed, zang en muziek. Daarna kwamen verschillende sprekers aan het woord. Wethouder Begijn namens de gemeente Terneuzen, pastor Marjan Dieleman namens de pastores en de vicevoorzitter van de Elisabethparochie de heer van Waes. En ook de kinderen lieten zich van hun muzikale kant zien. Daarna was er een informeel samenzijn, waar onder het genot van een hapje en een drankje nog lang werd nagepraat. Wellicht ook omdat dit nu weer eens mogelijk was. Op zondagmorgen droeg kapelaan van Velthoven zijn voorlopig laatste eucharistie op in de Emmaüskerk. Daarbij gesteund door de pastores Dieleman, vanWaterschoot en van de Wiele. En ook na de viering was de animo voor een hapje, drankje en een praatje weer bijzonder groot.

8 - Regioblad KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE OVERLIJDENS Zuiddorpe: 18-08-2021 Herman Johan Matthijs w.v. Simonne De Mey 81 jr. Sas van Gent 26-08-2021 René Winne ongehuwd 37 jr. Sluiskil 27-08-2021 Léopold Depriester w.v. Gesiena Berendina Descendre 83 jr. 28-08-2021 Oswald Arthur Franciscus D'Haene e.v. José Marie Bracke 83 jr. Axel 20-09-2021 Wilhelmina Rozalia Bun w.v. Joseph de Poorter 92 jr. Terneuzen 21-09-2021 Dientje Maria Baartje van der Linden e.v. Krijn Jacobus Zandburg 81 jr. 27-09-2021 Robert Augustinus van Damme e.v. Hilda Thomaes 92 jr. IJzendijke , 22-09-2021 Frans Vital Mathilde Marie Cortvriendt w.v. Aline Emma Alphonsa Goethals 93 jr. DOPEN: Philippine: 7-10-2021 Karsten Henri Eduard Saeij zoon van Marijke Demaegd en Sonny Saeij Zuiddorpe: 13-11-2021 Benjamin Albertus Bieleveld zoon van Kim Dizon en Ben Bieleveld SCHULDHULPMAATJE TERNEUZEN ZOEKT MAATJES EN COÖRDINATOR Rond de zomer hebben diverse kerken in Terneuzen steun verklaard om SchuldHulpMaatje in Terneuzen van de grond te krijgen. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in Terneuzen kleurt de kaart rood. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje helpen om de problemen op te lossen. Ben jij ons nieuwe maatje of coördinator? Wat doet een maatje? Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen met financiële problemen helpt. Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan om vol te houden en geeft praktische hulp. Na de driedaagse training kan je als SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt deel uit van ons maatjesteam, wordt ondersteund door de coördinator en krijgt elk jaar bijscholing. Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek met Cor-Elli de Bruijn, SchuldHulpMaatje Terneuzen, info@terneuzen. schuldhulpmaatje.nl. Coördinator gezocht Ook zijn we op zoek naar een coördinator die het werk van SchuldHulpMaatje in de uitvoering wil coördineren. Zo zorgt de coördinator onder andere voor de intake van vrijwilligers en hulpvragers en de koppeling van vrijwilligers aan de juiste SchuldHulpMaatjes. We bieden de coördinator een leerzame en uitdagende vrijwilligersfunctie en diverse trainingen. Vraag de volledige functiebeschrijving op en neem contact op met Cor-Elli de Bruijn, SchuldHulpMaatje Terneuzen, info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl. Over SchuldHulpMaatje In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit christelijke naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen. Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van meer dan tweeduizend gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en regio's in Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Kijk op schuldhulpmaatje.nl.

Regioblad - 9 Uw parochiebijdrage betaalt zich uit e132.800 e105.951 GEREALISEERD BEGROOT 2021 Ontvangen parochiebijdrage begin november 2020 en 2021 gerealiseerd begroting gerealiseerd % 2020 - begin nov.. 2021 2021 - begin nov.. Parochiekern Noord Terneuzen-Hoek € 46.357 € 64.400 € 50.570 78,5 % Parochiekern Zuidoost Axel € 10.431 € 14.200 € 10.889 76,7% Westdorpe € 5.323 € 5.200 € 5.135 98,8% Zuiddorpe € 6.346 € 7.000 € 5.899 84,3% Parochiekern Zuidwest Sas van Gent- Zandstaat € 12.482 € 16.100 € 13.247 82,3% Philippine € 14.914 € 18.500 € 14.847 80,3% Sluiskil € 4.910 € 7.400 € 5.364 72,5% Totaal Elisabeth parochie €100.763 €132.800 € 105.951 79,8% Als u dit jaar al gestort heeft; hartelijk dank hiervoor. Moet u nog uw bijdrage betalen, dan moedigen wij u graag aan dit te doen. Wij rekenen op uw financiële steun. C. van Waes, bestuurslid Elisabeth parochie Kijk geregeld op www.eparochie.nl voor de nieuwste berichten ACTIVITEITENAGENDA WEKELIJKS: Dinsdag en donderdag om 8.30 uur: Getijdengebed Dinsdag om 19.00 uur: Charismatische gebedsgroep Donderdag om 15.30 uur: Rozenkransgebed ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Woensdag 8 december 18.30 Lezing Noëla Pollet Vrijdag 10 december 14.30-16.30 Caritas Dinsdag 14 december 13.00 Team Woensdag 15 december 19.00 Boekbespreking ‘Als God renoveert’ door Jochem van Velthoven Donderdag 16 december 14.00 Open Deur Kerst Zondag 19 december 16.00-19.00 Kerstwandeling Dinsdag 21 december 19.00 Kerstviering Oude Vaart 19.30 Parochiebestuur Maandag 3 januari 2022 9.00 Rouwgroep Maandag 17 januari 14.00 Caritassen ZVl Woensdag 2 februari 19.00 Boekbespreking ‘Als God renoveert’ door Jochem van Velthoven De herdertjestocht in Axel, gaat dit jaar helaas niet door. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een andere plaats of locatie wordt vermeld. OP DE WEBSITE WWW.EPAROCHIE.NL VINDT U NIEUWS OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS KERSTKAARTEN VERKOOP IN TERNEUZEN Ook dit jaar zijn er weer kerstkaarten te koop. We hebben setjes kerstkaarten: 1 setje voor e3,- en 2 setjes voor e5,-. De kaarten zijn op werkdagen verkrijgbaar van 10.00 tot 12.00 uur op het parochiebureau aan de A. Thijmstraat 2 en op zondag na de weekendviering.

10 - Regioblad Elisabethdagen 2021 Van donderdag 11 tot en met zondag 14 november vinden de Elisabethdagen 2021 plaats. Zondag 14 november waren er vieringen in alle kerken. Donderdagavond en vrijdagmiddag werd in het Kaaike te Zuiddorpe de film Daens vertoond.

Regioblad - 11 Parochiekern noord Secretaris Amber van Ginneken, Postadres: Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen. Tel. 06-46064839, pkcnoord@outlook.com BELANGRIJKE GEGEVENS Parochiebureau Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen Tel: 0115-612327 E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl Openingstijden op alle werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur Website: www.eparochie.nl Banknummer: NL46 ABNA 0419 4875 81 Stiltecentrum en Mariakapel open van maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur VOORLOPIG GEEN MINI 85+MIDDAGEN. Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Terneuzen gaan de Mini 85+ middagen even niet door. Hoe hoog deze middagen ook gewaardeerd worden door de deelnemers, op dit moment moeten we vooral rekening houden met de gezondheid van zowel de bezoekers als de vrijwilligers. Dat is heel jammer, maar de situatie is nu eenmaal zo. Zo gauw bekend is wanneer de Mini 85+ middagen weer worden hervat, zullen ouderen uitgenodigd gaan worden. Wilt u meer weten over de Mini 85+ middagen dan kunt u contact opnemen met de coördinatrice van de werkgroep: Marja Kok: 0115-690967. Namens de werkgroep 85+ Terneuzen, pastor Niek van Waterschoot EXCLUSIEVE VERSIERING Tijdens de Allerzielenviering in de Emmaüskerk was het altaar versierd met een unieke bloemdecoratie. Deze versiering is mede mogelijk gemaakt door Gors dagbesteding. Op bezoek bij de jubilaris, terug in de geschiedenis. Ruim 50 jaar geleden, een hele tijd, vertelde Pater Leo Heijnen, toen nog kapelaan in de Willibrordusparochie in Terneuzen: “Ik word hier “bouwpastoor” genoemd, want ik heb de opdracht gekregen een kerk te bouwen in Terneuzen-Zuid”. Daar woonden inmiddels veel jonge gezinnen, waaronder het gezin de Wolf. In die nieuwe parochie, De Verrezen Christus, werd Leo Heynen pastoor en hij wilde daar ook graag een koor bij hebben. Jenny (sopraan) zong al in het Willibrorduskoor en ook in het Hulster Gemengd Koor. Drie koren zou, met een gezin met jonge kinderen, teveel van het goede worden. Het Willibrorduskoor viel helaas af en in 1971 werd ze lid van het koor van de parochie van de Verrezen Christus. Het nieuwe gebouw, De Opstandingskerk, in de Bellamystraat, was pas klaar in 1972. Tot die tijd werd er wekelijks gekerkt (en gezongen) in de RK Basisschool “De Zeemeeuw”. Zangers van het eerste uur waren o.a. mevr Karreman, mevr Goossen, Annie Hamelink, Marta Valcke, Ivonne Altena. En er kwamen daarna ook snel mannen bij zoals o.a. dhr de Groene en dhr Ruijten. Naast zingen zette Jenny zich ook in als dirigent van een kinderkoor “De Kerkrakkers”, met organist Annie Lagerwij (ook van het Gemengd Koor), Ina Magermans gitaar. In Sluiskil was ze ook dirigent van een mooi Dameskoor, tot die kerk gesloten werd. Door de fusie van de twee parochies in 1997 ontstond de Emmaüsparochie, met één gemengd koor: RK Gemengd Koor Emmaüs. Bij de vele uitvoeringen van dit koor met dirigent Theo van den Berg en organist Kia Wijnstra zong Jenny ook solo menig prachtig lied. De hoge c was geen probleem. Voor Rouw en Trouw is ze dirigent van het dameskoor Pro Ecclesia, waarmee ze (ver) vóór de Coronacrisis ook diensten begeleidde in ziekenhuis De Honte, kooroptredens verzorgde voor De Zonnebloem en in Terneuzense verzorgingstehuizen. In de Opstandingskerk-tijd was ze inspirator van menig muzikale sketch met sopranen, of op de solotour. Momenteel is Jenny, door omstandigheden, voorlopig ook dirigent van het Emmaüskoor. Dit koor is inmiddels al aardig uitgedund. Wat let u, lezer, …zingt u graag de juiste toon? Akkoord! Sluit u aan en geef het door! U bent van harte welkom. Muzikale groet van Jenny de Wolf Piet de Smet, voorzitter Gemengd Koor Emmaüs. JENNY DE WOLF, GREGORIUSPENNING 50 JAAR KOORZANG, 1971-2021

12 - Regioblad Parochiekern zuid-west Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl DE MARIAKAPEL IN TERNEUZEN In het Regioblad van deze zomer (21 jrg, nr 2 juni 21) zijn we wat dieper ingegaan op het altaar dat Omèr Gielliet heeft gemaakt en dat nu opgesteld staat in de kapel van de Emmauskerk. Het is de bedoeling dat binnenkort het Mariabeeld op dat altaar komt te staan. Hieronder proberen we wat meer informatie over dit Mariabeeld (zie foto) te geven. Het beeld is door kapelaan Jochem v Velthoven naar Terneuzen gehaald. Dit door bemiddeling van vicaris Paul Verbeek. Het is een eenvoudig gestileerd gipsen beeld van ongeveer 110 cm hoog. Het verbeeldt de gekroonde Maria met kind (links op haar arm). Wij waren benieuwd welke naam bij dit Mariabeeld hoort. Zoals we weten heeft Maria duizenden namen. We hebben geprobeerd via determinatie de naam uit te zoeken. Daartoe hebben we veel illustraties en (foto’s van) beelden bekeken. We nemen u mee op onze ontdekkingstocht naar Maria. Met welke voorstelling hebben we hier van doen? Uiteindelijk trekken we de conclusie. Maria van Lourdes; Op aanwijzingen van Bernadette vervaardigde de beeldhouwer J. Fabisch een beeld van de Vrouwe die aan Bernadette verscheen. Dit beeld kreeg in 1864 een plaatsje in de grot van de verschijningen. Het stelt Maria voor zonder Kind. Ze is geheel in het wit gekleed met blauwe sjerp. Vaak staat bij dit beeld de tekst: “Que soy era immaculada conceptiou” (ik ben de Onbevlekte Ontvangenis). Hier vinden we geen overeenkomst. Stelt het beeld wellicht Maria visitatie voor? In dit geval handelt het om Maria die op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth. Dat is vóór de geboorte van het Kind. Deze beeltenis is dus niet van Maria Visitatie. Maria van de 7 smarten of Maria Dolorosa; Hierbij wordt Maria rouwend afgebeeld, bedroefd om haar aan het kruis gestorven zoon Jezus, voor wie ze een leven lang gezorgd heeft. Er zijn strenge regels voor hoe een Dolorosa wordt afgebeeld, hierdoor ze is nadrukkelijk te onderscheiden van een Piëta en van Stabat Mater. In de westerse iconografie wordt Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten afgebeeld als een vrouw van wie het hart doorstoken is met zeven zwaarden. Is het dan misschien een beeld van Maria Koningin van de hemel en aarde . Je zou hier aan denken vanwege de kroon. Bij deze afbeelding hoort de kroon of kroning en meestal is ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest afgebeeld. Deze feestdag wordt in relatie gebracht met het feest van Maria Tenhemelopneming. Dat Maria, de moeder van Jezus, na hun beider overlijden door haar zoon tot "Koningin van de Hemel en de Aarde" werd gekroond, is een deel van de katholieke leer. Het feest Maria Koningin, dat aan deze kroning gewijd is, wordt op 22 augustus gevierd. De gedachtenis van dit feest correspondeert ook met het vijfde glorievolle geheim van de Rozenkrans. Het lijkt niet aannemelijk dat dit beeld naar een van deze Mariafeesten verwijst. Het meest logisch lijkt de verwijzing naar Maria koningin van de vrede (Regina Pacis): Dit feest is verbonden met een van de aanroepingen uit de Litanie van Maria: ‘Koningin van de Vrede, bid voor ons.’ Het gaat terug op een belofte die Maria op 26 mei van het jaar 1432 zelf gedaan zou hebben aan een Italiaanse vrouw. feestdag is 10 juli. In de geloofstraditie is er een gebed overgeleverd tot Maria, Koningin van de Vrede. Dit gebed past prima in deze kersttijd, daarom is het volledig in dit artikel opgenomen. ‘Allerheiligste Maagd en Moeder van God, U bent ook onze allerliefste Moeder. Aan uw Zoon Jezus is door de Vader het koningschap toevertrouwd over hemel en aarde. En u mag naast Hem staan als koningin van de hemel. In alle bescheidenheid komen wij tot u met ons gebed. Wij herinneren ons dat bij Jezus’ geboorte in Bethlehem engelen zongen: ‘Eer aan God in de hoge en vrede op aarde.’ Zo was hij door de profeten aangekondigd: Als een ‘vredevorst voor eeuwig’. Wij geloven vast dat u mag delen in dat koningschap en dat wij op u een beroep mogen doen als koningin van de vrede. Wij bidden, dat op uw voorspraak haat en tweedracht tussen de volkeren mogen verdwijnen. Dat hun hart vervuld mag worden met de wil tot vrede en verzoening: die vrede die Jezus ons heeft voorgeleefd en die Hij ons toewenste toen Hij op eerste Paasdag aan zijn leerlingen verscheen met de woorden: ‘Vrede, sjalom.’ Zegen de pogingen van onze Heilige Vader de Paus, die de volkeren en wereldleiders onophoudelijk oproept oorlogen te beëindigen en te streven naar vrede. Maar geef dat ook wij, op de plek waar wij staan, bezield worden door datzelfde verlangen en alles doen wat in ons vermogen ligt om een werktuig van vrede te zijn. Goede Moeder, bid met ons mee om vrede overal op onze wereld; in ons eigen land, in onze gezinnen, in ons hart. Moge daar het koningschap van Christus uw Zoon zijn rijk beginnen. Amen. Jos oude Kempers

Regioblad - 13 Parochiekern zuid-oost Secretaris Rita Pollet, Aendijkestraat 28, 4571 TD Axel T. 0115-563102 E. rita.pollet@zeelandnet.nl HERDERTJESTOCHT 2021 Jammer genoeg kan deze prachtige tocht, die jaarlijks georganiseerd wordt door de 3 kerken in Axel, ook dit jaar niet doorgaan. Afgelopen week is dit in een vergadering van het bestuur van “Samen één Heer” besloten. Zeker voor de mensen van “de Vurssche” is het heel jammer. Zij vinden de jaarlijks terugkerende levende kerststal en de aanwezigheid van soms wel 100 kinderen een echt feest. We hopen met iedereen dat we in 2022 weer met onze Herdertjestocht de straat op kunnen. OPVOEREN GROND KERKHOF Door regen en erosie was -in de loop van de tijd- een gedeelte van de grond langs de helling bij de kerk te Zuiddorpe weggespoeld. Hierdoor was voor en rondom een zestal graven een uitholling ontstaan. Door inspanning van een aantal kerkhofvrijwilligers werd een lading van meerdere kubieke meters aangevoerde grond met kruiwagens naar de aangetaste plek gekruid en daarna geëgaliseerd. Het geheel ziet er nu weer picobello uit. Theo van Esbroek Kindernevendienst op de zondagen van Advent, Kerstmis en Driekoningen ZONDAG 11.00 UUR - EMMAÜSKERK – TERNEUZEN Afbeeldingen Kind op Zondag jg 90-3- Kwintessens 28 november Wacht eens… Zacharias krijgt bezoek van een engel. De engel vertelt dat Johannes de Doper geboren zal worden. Lucas 1:5-25 5 december Waar kom je vandaan? Maria krijgt bezoek van de engel Gabriël. Hij vertelt dat Jezus geboren zal worden. Lucas 1:26-38 12 december Voel jij dat ook? Maria gaat naar haar tante Elisabeth. Daar zingt ze een bijzonder lied. Lucas 1:39-56 19 december De toon is gezet Johannes de Doper wordt geboren. Zijn vader Zacharias zingt een lied van blijdschap. Lucas 1:57-80 Kerstmis za. 25 december Wat neem je mee? Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het veld horen dat de Messias gekomen is. Ze gaan op weg om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is. Lucas 2:1-20 Driekoningen 2 januari 2022 Weet jij het? Nadat Jezus is geboren, komen er wijzen uit het Oosten naar Jeruzalem. Zij weten dat er een koningskind is geboren. Maar waar is het kind? Matteüs 2:1-12

14 - Regioblad BIDSTOELEN OF KERKSTOELEN In de vitrinekasten in de kerk van Zuiddorpe zijn er heel wat spulletjes uit het verleden te zien. Naast die kasten staan er bijvoorbeeld twee mooie processielantaarns (flambouwen). En zo zijn er nog meer zaken uit het verleden in de kerk te vinden, zoals onder meer de processievaandels. Wat we onder de aandacht willen brengen zijn de knielstoelen die naast de oude gebeeldhouwde preekstoel staan. Zij vallen zeker op naast de moderne witte stoelen. In de tijd dat de knielstoelen nog volop in gebruik waren, was het de gewoonte dat iedere parochiaan zijn vaste plaats had en een eigen stoel. De rijkere mensen hadden een mooiere stoel met fluweel en hun naam erop vermeld. In dit geval lezen we de namen; D. Moerdijk, D. van de Walle en Th. van Damme. Om te knielen moest je deze bidstoelen dus draaien. Na het 2e Vaticaans Concilie (1962-1965) verdwenen deze knielstoelen geleidelijk aan uit de kerken. De bidstoelen doen toch echt denken aan andere tijden. Wat zouden we het raar vinden als op de achterkant van de witte stoelen onze naam te lezen zou zijn…….. En knielen zijn we eigenlijk ook niet meer gewend….. Een oude Zuiddorpse familie heeft enkele maanden geleden beloofd om nog 2 bidstoelen aan de kerk te schenken. We wachten af…. DANK JE WEL Eind dit jaar nemen Rita Pollet uit Axel en Freddy Dierick uit Westdorpe afscheid van de Parochie Kern Commissie Zuidoost. Beiden waren bijna onlosmakelijk verbonden met eerst de afzonderlijke parochies en daarna de gezamenlijke parochiekern Zuidoost. Rita werd in 1976 gevraagd zitting te nemen in het toenmalige kerkbestuur van de H. Gregorius de Grote parochie te Axel en Freddy in 1996 voor het kerkbestuur van de toenmalige parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie te Westdorpe. Beiden hebben een zeer bewogen tijd in onze kerkgeschiedenis meegemaakt met als dieptepunt in 2013 de sluiting van de parochiekerken in Axel en Westdorpe. Het was geen makkelijke tijd, maar ondanks alles zijn beiden steeds vooruit blijven kijken. Ze dachten niet in onmogelijkheden maar in mogelijkheden. Een ware kunst. Rita en Freddy pakten alles aan wat met de parochie, het kerk-zijn, te maken had en met volle overtuiging. Jullie vonden en vinden het nog steeds heel waardevol en zeker de moeite waard. Nu, voor Rita na 45 jaar en voor Freddy na 25 jaar, nemen we afscheid van jullie. Heel hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor de toenmalige parochies en nu Parochie kern Zuidoost hebben gedaan. We gaan jullie toewijding en inzet missen. Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor onze parochie kern commissie Zuidoost, maar helaas hebben we nog niemand bereid gevonden. Wij hopen van harte dat er toch mensen zijn die onze parochiekern belangrijk, de moeite waard vinden en een warm hart toedragen. Zonder vertegenwoordigers van onze parochie kern Zuidoost hebben we geen inbreng meer en wordt alles voor ons gedaan en beslist. Willen we dat?? We hopen dat er toch een paar parochianen zijn die het werk van onze parochiekern commissie belangrijk vinden en daarom onze PKC willen komen versterken. AFSCHEID VAN EEN VRIJWILLIGER Vrijwilligers worden een beetje minder actief als de leeftijd vordert en de fysieke gesteldheid wat achter blijft. Armand Rammeloo kampt zelf niet met deze perikelen, maar moet rekening houden met zijn naasten. Daarom heeft Armand besloten om, na een bijna levenslange dienstbaarheid aan de kerk, te stoppen. Als misdienaar begon hij in Philippine met nevendiensten. Na zijn huwelijk zette hij zich in Westdorpe in voor de Maria Visitatieparochie. Hij verrichte veel werk bij de liturgie, als koster en acoliet bij rouw en trouw. Hij assisteerde bij het klaarmaken van de tafel. Soms verzorgde hij zelfstandig de wekelijkse dienst in “t Verlaet”. Deze taak vervulde Armand bijna 15 jaar. Ook stak hij de handen uit de mouwen als vrijwilliger bij de kerkhofcommissie. Armand was in hart en nieren kerkvrijwilliger. Dit bezorgde hem veel voldoening. De PKC zuidoost is hem erg dankbaar voor dit vele werk. Vervolg Parochiekern zuid-oost

Regioblad - 15 HET SACRAMENT VAN DE DOOP TIJDIG AANMELDEN IS BELANGRIJK... De doop is het sacrament van de opname van een kind of een volwassene in de geloofsgemeenschap. Voor het aanmelden voor een doop kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij het Regionaal Pastoraal Centrum in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 0115-616006 of per mail: bureau@ eparochie.nl. U kunt het ook downloaden op www.eparochie.nl bij aanmeldformulieren sacramenten. VERHUISBERICHT Verhuist u binnen uw eigen of naar een andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- aan de secretaris van uw Parochiekern, vermeld in dit Regioblad door te geven. Naam:...................................................... Oud adres:............................................... ................................................................ ................................................................ Nieuwe adres:.......................................... ................................................................ ................................................................ Ingangsdatum:......................................... Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:. ................................................................ VOORLOPIG NOG AANGEPASTE ROUWBIJEENKOMSTEN Helaas zien we dat het coronavirus nog steeds in hoge mate in Zeeuws-Vlaanderen aanwezig is. Vanuit de Rouwzorg Kanaalzone worden voorlopig daarom nog geen groepsbijeenkomsten aangeboden. Wel is en blijft het mogelijk om persoonlijke rouwbegeleiding te krijgen. U kunt dan contact opnemen met Ingrid Wojtal (Rouwzorg Kanaalzone: tel 06-20830968 of via de mail hetsteunpuntterneuzen@hotmail.com) De inloopochtenden in het Parochiecentrum in Terneuzen starten weer voorzichtig op in kleine groepen. Op maandag 3 januari van 10.00- 11.30u. Meer informatie bij pastor van Waterschoot: 0115-616006 of niekvanwaterschoot@ eparochie.nl De moeite waard is overigens ook de website van het Steunpunt Terneuzen: www.steunpunt-terneuzen.nl Hierop vindt u onder meer de Steunpunt Nieuwsbrieven met inspirerende boeken -en filmtips en troostrijke gedichten. HET REGIOBLAD BLIJVEN ONTVANGEN KAN GEWOON Net als in 2021 blijven de mensen die parochiebijdrage hebben betaald het Regioblad in 2022 normaal ontvangen. Voor mensen die in 2021 hun parochiebijdrage hebben betaald verandert er dus niets. Zij blijven het Regioblad gewoon ontvangen. Ook voor mensen die in 2019 voor twee jaar (2019+2020) hebben betaald blijft alles bij het oude. Betalingen voor het verrichten van kerkelijke diensten, zoals huwelijk of uitvaart zijn geen parochiebijdragen en worden in dit geval niet als parochiebijdrage beschouwd. Als u geen parochiebijdrage wenst te betalen, maar toch het Regioblad wil blijven ontvangen dan is dit zeker mogelijk. U stort e20,- op rekening NL79 RABO 0118165100 t.n.v. Elisabethparochie o.v.v. Regioblad en u ontvangt dan in 2022 viermaal het Regioblad. Deze regeling is ingevoerd gezien de noodzakelijke bezuinigingen op de uitgave van het Regioblad en het feit dat het steeds moeilijker is om mensen te vinden die het blad willen bezorgen. Wel zullen er tijdens voorbereidingsbijeenkomsten voor huwelijk, doop enz. presentexemplaren van het Regioblad worden uitgereikt. Wilt u eventueel bezorger worden stuur dan een mailtje aan robvermoet@zeelandnet.nl VOOR AL UW PAROCHIE-INFORMATIE: www.eparochie.nl DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen. Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt. Geheel volgens de regels van de wet op de privacy. NIEUWSBRIEF

Bethjes pagina Kerst 2021 Als Sinterklaas nog maar net weg is uit Nederland, dan begint mijn papa het hele huis te poetsen. Van boven tot onder, van links naar rechts krijgt heel het huis een grote schoonmaakbeurt. Papa sopt en zeemt, boent en dweilt. Hij is er dagen mee bezig. En als alles weer schoon is, dan zet hij de kerstboom in de kamer. Het hele huis wordt versierd met lichtjes en glitters. En in een mooi hoekje van de kamer zet hij de kerststal. Het lijkt wel alsof papa het hele huis mooi en schoon wil maken voor belangrijk bezoek. Zou hij koning Willen Alexander verwachten? Of koningin Maxima? Of de burgemeester? Nee hoor, het zijn maar gewone mensen die op bezoek komen. Maria en Jozef. Of zijn die toch heel bijzonder? Wie, wie komt er naar ons huis? 'Iemand, iemand', zegt de muis We gaan opruimen, zegt moeder Varken meteen Ik duw de wagen wel ergens heen We gaan schoonmaken, zegt het Lam Stof de balken, zegt het Ram Wie, wie komt er naar ons huis? 'Iemand, iemand', zegt de muis Veeg de rommel weg, zegt het kuiken Stap het hooi op, zegt de gans Spin nieuwe webben, zegt de spin Ik gooi mijn dons de kribbe in (gans) Wie, wie komt er naar ons huis? 'Iemand, iemand', zegt de muis Hé, heel ver weg komt er iemand aan (uil) Ik zal de deur een stuk open laten staan (paard) Maar het is hier zo donker. zegt de kat O, ze komen toch nooit, zegt de Rat Jawel, geloof me maar, zegt de muis Iemand komt er naar ons huis Ik zal een ei leggen, zegt Hen gauw Ik zal mijn staart uitspreiden, zegt de Pauw Wie staan er voor ons huis? Jozef en Maria, fluistert de muis Van harte welkom in ons huis! Bron: Geloven thuis. De vertaling van de Engelse tekst werd gemaakt door Janneke, de vrouw van Tim Schilling. De illustraties komen uit het prentenboek : Joseph Slate & Ashley Wolff, Who is coming to our house Versje 'Wie komt er naar ons huis?'

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=