Regioblad februari 2021

2 - Regioblad BELANGRIJKE ADRESSEN * Bureau van de Elisabeth-parochie Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen tel. 0115-616006 e-mail: bureau@eparochie.nl * Website: www.eparochie.nl * Parochiebureau Terneuzen, tel. 0115-612327 Indien u in dringende gevallen een van de pastores in de Elisabeth-parochie nodig heeft, kunt u het volgende gsm- nummer bellen: 06-53.99.78.50 * Pastoor Wiel Wiertz Steenstraat 22, 4561 AS Hulst tel: 06-42506424 e-mail: wwiertz@live.nl * Kapelaan Jochem van Velthoven Walstraat 4 4531 ED Terneuzen Telefoon: 0115 - 69 26 27 E-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com * Pastor Marjan Dieleman-Fopma Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen tel: 0115-694958 e-mail: marjandieleman@eparochie.nl * Pastor Niek van Waterschoot Stern 24, 4553 CM Philippine tel: 0115-491990 e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl * Teamassistente: Bianca Ivens Werkzaam op het bureau Elisabethparochie Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. tel: 0115- 616006 * Parochiebestuur Elisabeth-parochie Secretariaat Bert Van Autrève Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen tel: 0115-850899 e-mail: bestuur@eparochie.nl * Bisdom Breda Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 4800 RN Breda tel: 076-5223444 e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl * Vicaris: Paul Verbeek, pr. Burg. Stulemeijerlaan 6 4611 EE Bergen op Zoom e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl Kantooruren: maandag en donderdag 9.30-14.00 uur * Adressen van de Parochiekerncommissies en van redactieleden van het Regioblad: zie pagina’s Parochiekernen. Dit Regioblad is een uitgave van de Elisabeth-parochie Midden- Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt vijfmaal per jaar. De redactie heeft het recht artikelen wel of niet te plaatsen, in te korten of te corrigeren. Anonieme brieven of artikelen worden niet geplaatst. Verspreiding In ca. 2.000 gezinnen in bovengenoemde parochie. Redactieleden * Frank de Prenter (Terneuzen) * Jos oude Kempers (Axel) * Lilian van den Bosch-Dutrée (Terneuzen) * Marjan Dieleman * Jochem van Velthoven * Niek van Waterschoot * Rob Vermoet (eindredactie) Tekeningen Colin Schoone, Red@ctie Service Foto’s Diverse vrijwilligers Algemeen redactie-adres Redactie Regioblad p/a Churchilllaan 168, 4532 MG Terneuzen, tel: 06-51851704 e-mail: robvermoet@ zeelandnet .nl Grafische verzorging Pieters Media B.V. Bezorging Een zeer groot aantal vrijwilligers in de gehele Elisabeth-parochie Berichten voor de website en het Regioblad: robvermoet@ zeelandnet .nl C O L O F O N HET BLIJFT BIJZONDER Bijna een jaar geleden was het er plotseling: Covid-19 en nog steeds drukt het Coronavirus een grote stempel op ons dagelijkse en ook op ons kerkelijke leven. In de komende periode komen een grote rij aan bijzondere kerkelijke dagen aan ons voorbij. We beginnen met Aswoensdag, dan komt de Vasten, die besloten wordt in de Goede Week. Hierin vieren we dagen als Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk Pasen. In de periode daarna vieren we dan ook nog de Hemelvaart van de Heer en zeker niet te vergeten Pinksteren. In deze Coronatijd zijn er nauwelijks activiteiten voor de Vastenactie. Erg jammer, want de minderbedeelden helpen is en blijft een mooi gebaar. Als de vrijwilligers dit Regioblad bij u bezorgen, weten we misschien al wat meer over hoe het er in de komende tijd uit gaat zien. Mogen we weer met zijn allen naar de kerk, zijn er in alle kerken weer vieringen? Mogen we samen afscheid nemen van onze overledenen en zo elkaar wat ondersteunen? Dat het weer goed komt daar reken ik op, maar wanneer dat is de vraag. Niemand die het weet. Maar laten we hopen en bidden dat we samen weer gauw terug kunnen naar een normaal leven. Eind juni verschijnt het volgende Regioblad. Als u iets voor dit blad te melden hebt, dan ontvangen we dit graag uiterlijk 8 juni. Rob Vermoet BIJ DE VOORPAGINA Op Witte Donderdag gedenken we hoe Jezus op de avond voor zijn dood bij het Paasmaal brood en wijn deelt met zijn leerlingen. In de eucharistie vieren we tot op vandaag dat Jezus in de tekenen van brood en wijn aanwezig is. Helaas is het momenteel maar beperkt mogelijk om dat in de kerk te beleven. Daarom op de voorpagina deze uitsnede van een icoon van het Laatste Avondmaal, als een beeld van ons verlangen naar de dag waarop we weer zonder beperkingen rond Zijn Tafel mogen samenkomen. DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF Eind mei is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen. Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt. Geheel volgens de regels van de wet op de privacy. NIEUWSBRIEF

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=